Hukuka Giriş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Hukuka Giriş” adlı kitap, lisans öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir ders kitabıdır. Konular, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği şekilde işlenmiştir. Kitap, öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla şema ve tablolarla zenginleştirilmiştir. Yedinci baskıdan sekizinci baskıya kadar kitap 128 sayfa genişlemiştir. Dokuzuncu baskıda ise “normlar hiyerarşisi” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiş ve 56 sayfa artmıştır. Onbeşinci baskı, 21 Ocak 2017 tarihli Anayasa Değişikliği Kanunu’na uygun olarak güncellenmiş ve 16 sayfa artırılmıştır. Onaltıncı baskıda “atıf usûlleri” başlığına yer verilmiş ve kitap 16 sayfa genişlemiştir. Kitabın 19. Baskısı Ağustos 2022 itibarıyla güncellenmiştir. Kitabın içeriğine ve kapak resimlerine ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button