Hukuk — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Frederic Bastiat’ın kaleme aldığı “Hukuk” adlı kitap, adaletin ne olduğunu berrak bir şekilde tanımlamaktadır. Adaletin sınırları bellidir ve herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklanabilir. Ancak insanlar, adalet kavramına dini, kardeşlik gibi belirsiz anlamlar yükleyerek onu sınırsız ve anlaşılmaz bir hale getirebilirler. Adaletin sınırı belirsiz ve ne zaman duracağı belli olmayan kavramlarla eş tutulması, yasaların amacını kaybetmesine ve belirsizlik içinde kalmasına neden olabilir. Yasa, kendisini belirli sınırlar içinde tutmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button