Hukuk Başlangıcı — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap adı “Hukuk Başlangıcı” ve yazarı Adnan Güriz’dir. Kitap, hukuk olgusuna bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşarak, hukuk disiplinini yeni keşfeden kişilere konu, kaynaklar ve metodlar hakkında genel bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere farklı hukuk dalları hakkında bilgi vererek, hukuki düşünce tarzını geliştirmeyi hedeflemektedir. Kitap, yeni Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi temel kurallara odaklanarak, güncel düzenlemeler ışığında güncel bir kaynak oluşturma çabası içindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button