House'un Yolu Hedef Teorisi

Teori, Robert House tarafından geliştirilmiştir ve kökleri beklenti motivasyon teorisine dayanmaktadır. Teori, bir çalışanın çabası ve performansı arasındaki beklentileri algılamasının bir liderin davranışından büyük ölçüde etkilendiği öncülüne dayanmaktadır. Liderler, hedeflere giden yolları netleştirerek ve performansın önündeki engelleri kaldırarak grup üyelerinin ödülleri elde etmelerine yardımcı olur. Bunu, çalışanların görevi tamamlamak için ihtiyaç duyduğu bilgileri, desteği ve diğer kaynakları sağlayarak yaparlar.

House’un teorisi hizmetkar liderliği savunur. Hizmetkâr liderlik teorisine göre, liderlik bir güç pozisyonu olarak görülmez. Aksine, liderler astlarına koç ve kolaylaştırıcı olarak hareket ederler. House’un yol-hedef teorisine göre, bir liderin etkinliği, çeşitli çalışan ve çevresel koşullu faktörlere ve belirli liderlik tarzlarına bağlıdır. Tüm bunlar aşağıdaki şekil 1’de açıklanmıştır:

Dört liderlik tarzı şunlardır:

Teoriye göre, bu liderlik tarzları karşılıklı olarak birbirini dışlamaz ve liderler, belirli bir duruma uygun birden fazla tarz seçme yeteneğine sahiptir.

Teori, bu tarzların her birinin bazı durumlarda etkili olacağını, ancak diğerlerinde olmayacağını belirtir. Ayrıca, bir liderin tarzı ile etkinliği arasındaki ilişkinin aşağıdaki değişkenlere bağlı olduğunu belirtir:

Teori, çeşitli çalışmalarda ampirik testlere tabi tutulmuş ve önemli araştırma desteği almıştır. Bu teori sürekli olarak liderlere, bir lider olarak ana rollerinin astlarına amaçlarını tanımlamalarında yardımcı olmak ve ardından bu hedeflere en verimli ve etkili şekilde ulaşmalarında onlara yardımcı olmak olduğunu hatırlatır. Bu teori, liderlere astların memnuniyetini ve performans düzeyini nasıl artıracakları konusunda bir rehber harita verir.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button