Homo Ludens — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Johan Huizinga’nın yazdığı “Homo Ludens” adlı kitap, insanın oyun oynama özelliğini merkeze alır. Homo Sapiens ve Homo Faber’in yanı sıra Homo Ludens kavramını da ele alır. Huizinga, insanın özünde oyunun bulunduğunu ve her şeyin başlangıcının oyun olduğunu savunur. Oyun, maddi çıkardan uzak, kurallara bağlı ve belirlenmiş zaman ve mekan içinde gerçekleşen özgür bir eylemdir. Oyuncu ve seyirci, oyunun içine dalarak coşarlar. Bu kapsamlı eser, oyunun kültürün temel öğesi olduğunu vurgular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button