Hızlandırılmış Amortisman Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Hızlandırılmış Amortisman Nedir?

Hızlandırılmış amortisman, bir varlığın ömrünün ilk yıllarında daha fazla amortisman giderine izin veren, muhasebe veya gelir vergisi amaçları için kullanılan herhangi bir amortisman yöntemidir. Çift azalan bakiye (DDB) gibi hızlandırılmış amortisman yöntemleri, ilk birkaç yılda daha yüksek amortisman giderleri olacağı ve varlık yaşlandıkça daha düşük giderler olacağı anlamına gelir. Bu, maliyeti bir varlığın ömrü boyunca eşit olarak dağıtan doğrusal amortisman yönteminden farklıdır.

Temel Çıkarımlar

  • Hızlandırılmış amortisman, önceki yıllarda daha yüksek amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesine izin veren herhangi bir amortisman yöntemidir.
  • Temel hızlandırılmış amortisman yöntemleri, çift azalan bakiye ve yıl hanelerinin toplamını (SYD) içerir.
  • Hızlandırılmış amortisman, amortisman giderlerini varlığın ömrü boyunca eşit olarak dağıtan doğrusal amortisman yönteminden farklıdır.
  • Şirketler, hızlandırılmış amortismanı vergi amaçları için kullanabilirler, çünkü bu yöntemler, daha önceki dönemlerde gelir daha düşük olduğu için vergi yükümlülüklerinin ertelenmesine neden olur.

Hızlandırılmış Amortismanı Anlamak

Hızlandırılmış amortisman yöntemleri, teknik olarak gerekli olmasa da, bir varlığın amortismanının tanınan oranını gerçek kullanımıyla uyumlu hale getirme eğilimindedir. Bu uyum, bir varlığın en yoğun olarak yeni, işlevsel ve en verimli olduğu zaman kullanıldığı için ortaya çıkma eğilimindedir.

Bu, varlığın ömrünün başında meydana gelme eğiliminde olduğundan, hızlandırılmış bir amortisman yönteminin arkasındaki mantık, dayanak varlığın nasıl kullanıldığını uygun şekilde eşleştirmesidir. Bir varlık yaşı olarak, daha yeni varlıklar için yavaş yavaş kullanımdan kaldırıldığı için yoğun bir şekilde kullanılmaz.

Özel Hususlar

Hızlandırılmış bir amortisman yöntemi kullanmanın finansal raporlama sonuçları vardır. Amortisman hızlandırıldığı için önceki dönemlerde giderler sonraki dönemlere göre daha yüksektir. Şirketler bu stratejiyi vergilendirme amacıyla kullanabilirler, çünkü hızlandırılmış amortisman yöntemi, önceki dönemlerde gelir daha düşük olduğu için vergi yükümlülüklerinin ertelenmesine neden olacaktır.

Alternatif olarak, halka açık şirketler, kısa vadede net gelir düştüğü için hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden çekinme eğilimindedir.

Hızlandırılmış Amortisman Yöntemlerinin Türleri

Çift Azalan Bakiye Yöntemi

Çift azalan bakiye (DDB) yöntemi, hızlandırılmış bir amortisman yöntemidir. Varlığın faydalı ömrünün tersi alınıp ikiye katlandıktan sonra bu oran, varlığın beklenen ömrünün geri kalanı için defter değeri olarak da bilinen amortismana tabi matraha uygulanır.

Örneğin, faydalı ömrü beş yıl olan bir varlığın karşılıklı değeri 1/5 veya %20 olacaktır. Amortisman için varlığın mevcut defter değerine iki kat oran veya %40 uygulanır. Oran sabit kalsa da, oran her dönem daha küçük bir amortismana tabi taban ile çarpıldığı için dolar değeri zamanla düşecektir.

Yılların Rakamlarının Toplamı (SYD)

Yılların rakamları toplamı (SYD) yöntemi de hızlandırılmış amortismana izin verir. Başlamak için varlığın beklenen ömrünün tüm rakamlarını birleştirin. Örneğin, beş yıllık ömre sahip bir varlığın birden beşe kadar olan rakamlarının toplamı veya 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 tabanı olacaktır.

İlk amortisman yılında amortismana tabi matrahın 5/15’i amortismana tabi tutulur. İkinci yılda, amortismana tabi matrahın yalnızca 4/15’i amortismana tabi tutulacaktır. Bu, beşinci yıl bazın kalan 1/15’lik değerini kaybedene kadar devam eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button