Hatay’ın 25+ Jeoekonomik Önemi

Hatay'ın 25+ Jeoekonomik Önemi 2022

Hatay, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde, Akdeniz’in doğu ucunda kıyıları olan bir ilidir. Hatay ilinin merkezi Antakya’dır. Hatay jeoekonomik özellikleri ile öne çıkan bir ildir.

 1. Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri arasında geçiş noktasıdır.
 2. Ortadoğu’ya yatırım yapmak isteyenler için kazançlı bir bölgedir.
 3. Yenilenebilir Enerji (rüzgâr ve güneş enerjisi) potansiyeli, ayrıca Türkiye’nin 2. büyük rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ilidir.
 4. Gelişmiş Demir-Çelik Endüstrisi ve bu endüstrinin en önemli ürünü olan yassı mamul üretimi ile boru sanayi, beyaz eşya, otomobil sanayi ve gemicilik sektörlerine yatırım imkanı sağlamaktadır.
 5. İlin lojistik altyapısı vardır.
 6. İl, Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planına sahiptir.
 7. Ovaları il yüzölçümünde önemli bir yer tutan ilde, Türkiye’nin ikinci büyük ovası bulunmaktadır.
 8. Sulanabilir arazi varlığının toplam tarım arazisi içinde %51 olması ve yeni baraj projeleri ile bu oran daha da artacaktır.
 9. Üretim miktarları itibariyle birçok bitkisel ürün üretiminde Türkiye’de lider konumdadır.
 10. Endemik bitki türleri ve tıbbi aromatik bitkilerin varlığı açısından zengin bir bölgedir.
 11. Ekolojik yayla turizmi ve eko-köy projeleri için uygun alanlar vardır.
 12. Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık %20’si Hatay ili tarafından gerçekleştirilmektedir.
 13. İl İklim şartları tarım ve hayvancılık için elverişli olup organik tarım için uygun alanlar vardır.
 14. Örtü altı tarımında ısıtma girdileri genel anlamda düşüktür. İlin ekolojik koşulları ikincil ürün tarımı için elverişlidir.
 15. Yaş meyve-sebze sektöründe, frigo-firik lojistik imkanlar ile teknolojik sınıflama ve paketleme ünitelerinin varlığı ihracat alt yapısını güçlendirmektedir.
 16. İl ve ilçelerde tarımsal kümelenmeye olanak sağlayacak tarım ve hayvancılığa yönelik lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim kurumları bulunmaktadır.
 17. Ulusal politika düzeyinde Hatay ilinde balıkçılık için verilecek destek programları bulunmaktadır.
 18. Tarımsal üretim değeri son yıllarda yaklaşık 3 kat artmıştır.
 19. Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamındaki 15 ilden biridir.
 20. İnanç turizm ve doğa turizmi potansiyeli vardır.
 21. Yöresel mutfak kültürü gelişmiştir.
 22. İlin uzun bir sahil şeridi vardır.
 23. Türkiye’nin Ortadoğu’ya sınır illerinden birisidir.
 24. Uluslararası bir havaalanına sahiptir.
 25. Bölgede önemli HES, RES ve TES yatırımları yapılmaktadır.
 26. Günlük ortalama güneşlenme süresinde Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip illerden biridir.
 27. İlde kaliteli jeotermal kaynaklar mevcuttur.
 28. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmalara göre il genelinde altın, aluminyum, asbest, demir, dolomit, fosfat, kireçtaşı, krom, manyezit ve mermer rezervleri bulunmaktadır. İskenderun’da yer alan 53 bin ton toplam rezervli krom yataklarında üretim yapılmaktadır. Demir, boksitin toplam rezervinin 264 bin tonluk bölümü İskenderun’da toplanmıştır. Hatay’da yer alan madenlerden biri de demir’dir. 1 milyon 604 bin 400 ton toplam rezervli demir yatakları Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerindedir. Demir’in İskenderun’daki toplam rezervi 254 bin 400 tondur. İlin asbest varlığının tümü Arsuz ilçesindedir. Asbestin toplam rezervi 3 milyon 523 bin 300 tondur. Hatay’daki mermer damarlarının rezervi bilinmemektedir. İlin diğer madenleri arasında İskenderun’daki 5 milyon ton toplam 100 milyon ton jeolojik rezervli çimento ham maddesi bulunmaktadır.

Kaynaklar

 • dogaka.gov.tr/dogu-akdeniz/hatay/hatay-neden-hatay

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button