Haset ve Şükran — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Haset ve Şükran adlı kitabın yazarı Melanie Klein, psikanaliz alanında önemli bir isimdir. Klein’ın “Haset ve Şükran” adlı kitabı, insanın içsel deneyimlerini karmaşık bir şekilde ele alan önemli bir metindir. Klein’ın nesne ilişkileri okulunun kurucusu olarak bilinmesinin yanı sıra, Freud’dan sonra psikanaliz alanında en etkili kuramcılardan biridir. Kitap, insanın iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi soyut bir metapsikoloji yerine içsel deneyimlere odaklanarak ele almaktadır. Melanie Klein’ın bu eseri, günümüzdeki önde gelen psikanalistlerden Kernberg’e kadar pek çok kişiyi etkilemiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button