Hanefilerde Mezhep Usulü (Şerhu Ukudi resmi’l-müfti) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Hanefilerde Mezhep Usulü adlı kitap, İbn Abidin tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta, mezheplerin oluşumundan sonra ictihad faaliyetinin şekil değiştirdiği ve mezhep birikiminden hüküm elde etme sürecinin önem kazandığı vurgulanmaktadır. İbn Abidin, Hanefî mezhebi literatüründe yer alan fıkhî bilgi üretimini belirleyen ilke ve prensipleri sistematik bir şekilde ele almıştır.

Mezheplerin ictihad ve kazâ faaliyetindeki düzensizlik ve ferdîliğin önüne geçme ihtiyacı, mezhep içi işleyişte de karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle, mezhep içi hukuki birlik ve istikrarı sağlamak amacıyla İbn Abidin tarafından belirli kuralların benimsendiği ifade edilmektedir. Bu kurallar, İbn Abidin’in eseri olan Şerhu Ukûdi resmi’l-müftîde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Kitapta, mezhep müntesibi hukukçunun fıkhî bilgi elde etme faaliyetini teorik olarak kurgulamaya çalışan İbn Abidin, Hanefî hukukçunun mezhep birikiminden hüküm elde etme sürecini açıklamaktadır. Tahrîc, tercîh ve taklîd gibi kavramlar, mezhep içi fıkhî istidlâl faaliyetinin temel unsurları olarak ele alınmıştır. Bu eser, Hanefî mezhebi literatüründe önemli bir yere sahiptir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button