Hakkımızda

JeoPolitik.net, çok kutuplu dünya düzenindeki kutuplardan biri olan Türk jeopolitiğinin bilgi ve belge hacminin arttırılması için çalışır. Ulusal ve uluslararası konuların farklı ve özgün bir analizini sunarak stratejik ve uluslararası konulardaki fikir alışverişlerine ve tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlar. Stratejik uzmanlık sunmanın çok bağımsız bir yolunu yaratmayı hedefler. 

Temel Görüş

JeoPolitik.net, liberalist ideolojinin her alandaki hakimiyetine dayanan tek kutuplu küreselci dünya görüşüne karşıdır. Kültürleri ve medeniyetleri kendi aralarında değerlendirirken tek ortak evrensel ölçü olamayacağını belirten temel kültürel antropoloji ilkesiyle hareket eder. Hiç bir ideolojinin kendi dışındakilerin tamamını “daha az gelişmiş” olarak değerlendirme hakkı olmadığına inanır. Dünya üzerinde çok kutupluluğu esas alır.

Çok Kutupluluk

JeoPolitik.net, çok kutuplu bir dünya yapısını savunurken; Amerikalı S. Huntington’un ortaya koyduğu Kuzey Amerika, Güney/Latin Amerika, Avrupa, Rusya-Avrasya, Çin, Hindistan, İslam Dünyası, Afrika ve Pasifik şeklindeki ana uygarlıklar gruplandırmasına katılmaz. Bu 8’li gruplandırmayı yapan Huntington, “Bir haritaya ihtiyacımız var.” diyordu. JeoPolitik.net, “Gerçek bir haritaya ihtiyacımız var.” demektedir.

Sibirya’dan Çin’e, Hindistan’dan İran’a, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, Balkanlardan Volga Sırtları’na kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllarca siyasi, kültürel, ekonomik hakimiyet sağlamış olan ve halihazırda geniş bir alanda kültürel hakimiyeti bulunan Türklüğün kendisi de tek başına bir kutuptur.


Yayın İlkesi

Bu öncüllerle Türk jeopolitiği veri arşivini zenginleştirmek için; makale, çeviri, derleme, infografik, olay analizi ve benzeri her alanda sistematik bir bilgi birikimi oluşturmak için çalışıyoruz. Jeopolitik.net herkese açıktır… (Kısa-uzun, akademik veya köşe yazısı formatında) Uygun yazılar, çeşitli sosyal medya platformlarında (Twitter, Facebook, Reddit, Medium vb.) binlerce kişiyle paylaşılmaktadır.

Başa dön tuşu