Hakkımızda

JeoPolitik.net, çok kutuplu dünya düzenindeki kutuplardan biri olan Türk jeopolitiğinin bilgi ve belge hacminin arttırılması için çalışır.

Temel Görüş

JeoPolitik.net, liberal ideoloji diktatörlüğüne dayanan tek kutuplu küreselci modele karşıdır. Kültürleri ve medeniyetleri kendi aralarında karşılaştırırken tek ortak evrensel ölçü olamayacağını belirten temel kültürel antropoloji ilkesiyle hareket eder. Başta liberalizm olmak üzere, hiç bir ideolojinin kendi dışındakilerin tamamını “daha az gelişmiş” olarak değerlendirme hakkı olmadığına inanır. Çok kutupluluğu esas alır.

Çok Kutupluluk

JeoPolitik.net, çok kutuplu bir dünya yapısını savunurken; Amerikalı S. Huntington’un ortaya koyduğu [Kuzey Amerika, Güney (Latin) Amerika, Avrupa, Rusya-Avrasya, Çin, Hindistan, İslam Dünyası, Afrika ve Pasifik] şeklindeki ana uygarlıklar gruplandırmasına katılmaz. Bu 8’li gruplandırmayı yapan Huntington, “Bir haritaya ihtiyacımız var.” diyordu. Biz, “Gerçek bir haritaya ihtiyacımız var.” diyoruz.

Sibirya’dan Çin’e, Hindistan’dan İran’a, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, Balkanlardan Volga Sırtları’na kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllarca siyasi kontrol sağlamış olan ve halihazırda geniş bir alanda kültürel hakimiyeti bulunan Türklük, sosyolojik bakımdan başlı başına bir kutuptur.


Yayın İlkesi

Bu öncüllerle Türk jeopolitiği veri arşivini zenginleştirmek için; makale, çeviri, derleme, infografik, olay analizi ve benzeri her alanda sistematik bir bilgi arşivi oluşturmak için çalışıyoruz. Jeopolitik.net herkese açıktır. Çalışmalarınızı yayınlamaktan memnuniyet duyarız. (Kısa-uzun, akademik veya köşe yazısı formatında) Uygun yazılar, çeşitli sosyal medya platformlarında (Twitter, Facebook, Reddit, Medium vb.) binlerce kişiyle paylaşılmaktadır.

Başa dön tuşu