Gürcistan Ülke Profili ve Jeopolitiği

Gürcistan, Kafkas bölgesinde bir ülkedir. Batı Asya ve Doğu Avrupa’nın kavşak noktasında, batıya Karadeniz, kuzeyden Rusya, güneyden Türkiye ve Ermenistan ve güneydoğudan Azerbaycan’a bağlanır. Başkent ve en büyük şehir Tiflis’tir. Klasik dönemde, şu anda Gürcistan’da bağımsız krallıklar kurulmuştur. Colchis ve Iberia krallıkları 4. yüzyılın başlarında Hristiyanlığı benimsemiştir. Birleşmiş bir Gürcistan Krallığı, 12. ve 13. yüzyılların başlarında Kral III. David ve Kraliçe Tamar döneminde siyasal ve ekonomik gücünün zirvesine ulaştı. Ondan sonra krallık, Moğollar, Osmanlı İmparatorluğu ve İran’ın ardışık Türk hanedanları dahil olmak üzere çeşitli bölgesel güçlere bağlı olarak yaşadı. Modern Gürcü cumhuriyetinin Nisan 1991’de kurulmasından bu yana, komünizm sonrası Gürcistan’ın 1990’lı yılların çoğu için sivil ve ekonomik krizleri mevcuttu. 2003’teki kansız Gül Devrimi’nin ardından Gürcistan, NATO ve Avrupa entegrasyonunu hedefleyen Batı yanlısı bir dış politika izledi ve karışık sonuçlar veren, ancak devlet kurumlarını güçlendiren bir dizi demokratik ve ekonomik reform başlattı. Ülkenin Batı yönelimi, kısa bir süre sonra Ağustos 2008’de kısa Rus-Gürcü Savaşı’nın ardından Rusya’yla ilişkilerin kötüleşmesine neden oldu.

  • Jeopolitik haritadaki konumu: Kafkasya bölgesinin merkezindedir.
  • Jeopolitik denge: Rusya’ya karşı Batı taraflıdır.
  • Ana jeopolitik müttefikler: ABD, AB, NATO ülkeleri, Ukrayna.
  • Jeopolitik Rakipler: Rusya Federasyonu, İran.
  • Ulusal çıkar alanı: Bütünlüğün savunulması. Radikalist Gürcü fikirlere göre Türkiye’nin kuzeydoğusunu ele geçirme ve Büyük Gürcistan kurma hayali vardır.
  • Uluslararası anlaşmazlıklar: Güney Osetya ve Abhazya, Rusya tarafından bağımsız olarak tanındı ve Rusya’nın etki alanındadır.
  • Dini Yapı: Bugün nüfusun yüzde 83,4’ü Doğu Ortodoks Hristiyanlığına inanır. Gürcü Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır. Gürcü Ortodoks Kilisesi, dünyanın en eski Hıristiyan Kiliselerinden biridir. 4. yüzyılın ilk yarısında Hristiyanlık, Kapadokya’nın Aziz Nino’sunun misyoner çalışmasını takiben İberia’nın devlet dini (bugünkü Kartli veya doğu Gürcistan) olarak kabul edildi. Kilise, ortaçağın başlarında otosefali kazandı; ülkenin Rus egemenliği sırasında kaldırıldı, 1917’de restore edildi ve 1989’da Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği tarafından tam olarak tanındı.
  • Diğer Dinler: Gürcistan’ın dini azınlıkları arasında Müslümanlar (yüzde 10,7), Ermeni Hristiyanlar (yüzde 2,9) ve Roma Katolikleri (yüzde 0,5) yer almaktadır.
  • Gürcistan’da İslam: Güneydoğuda Azerbaycan Türklerine yakın olan Müslüman Türkler (Şii), etnik Gürcü Sünni Müslümanlar, Lazca konuşan Sünni Müslümanlar ile Türkiye sınırındaki Ahıska Türkleri (Hanefi) tarafından temsil edilmektedir. Osmanlı döneminden gelen küçük Ermeni Müslüman toplulukları da vardır.
  • Etnik: Etnik Gürcüler, Gürcistan’ın şu anki nüfusu 3.713.804 (2014 nüfus sayımı) olan nüfusun yaklaşık yüzde 86.8’ini oluşturuyor. Diğer etnik gruplar arasında Abhazlar, Ermeniler, Asurlular, Azerbaycan Türkleri, Yunanlılar, Yahudiler, Kistler, Osetliler, Ruslar, Ukraynalılar, Yezidiler ve diğerleri sayılabilir.
Gürcistan Müslüman Nüfus Haritası

Jeopolitik.net

Jeopolitik.net ana editör hesabıdır. Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel, jeostratejik veri tabanını genişletmek için çalışır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu