Güçlendirme Motivasyon Teorisi

Güçlendirme motivasyon teorisi, BF Skinner ve ortakları tarafından önerildi. Bireyin davranışının sonuçlarının bir fonksiyonu olduğunu belirtir. “Etki kanunu”na dayanır, yani bireyin olumlu sonuçları olan davranışı tekrar etme eğilimindeyken, olumsuz sonuçları olan bireyin davranışı tekrarlanmama eğilimindedir.

Motivasyonun pekiştirme teorisi, bireyin içsel durumunu göz ardı eder, yani bireylerin içsel hisleri ve dürtüleri Skinner tarafından göz ardı edilir. Bu teori, tamamen bir bireye bir eylemde bulunduğunda ne olduğuna odaklanır. Bu nedenle Skinner'a göre, çalışanı motive etmek için örgütün dış ortamının etkili ve olumlu bir şekilde tasarlanması gerekir. Bu teori, bireyin davranışı için kontrol mekanizmasını analiz etmek için güçlü bir araçtır. Ancak, bireyin davranışının nedenlerine odaklanmaz.

Yöneticiler, çalışanların davranışlarını kontrol etmek için aşağıdaki yöntemleri kullanır:

Pekiştirme teorisi, bir bireyin davranışı nasıl öğrendiğini ayrıntılı olarak açıklar. Çalışanları motive etme girişiminde bulunan yöneticiler, tüm çalışanları aynı anda ödüllendirmemelerini sağlamalıdır. Çalışanlara neyi doğru yapmadıklarını söylemelidirler. Çalışanlara olumlu pekiştirmeyi nasıl başarabileceklerini anlatmalıdırlar.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button