Fransa Ülke Profili ve Jeopolitiği

Fransa, Batı Avrupa’da bulunan, birçok denizaşırı bölgeye sahip bir ülkedir. Fransa, güneydoğuda Alpler ve güneybatıda Pireneler, güneyde Akdeniz, hem batıda ve kuzeyde Atlantik, doğuda Ren nehri ve düşük Ardennes, Vosges ve Jura nehrinden meydana gelir. Lüksemburg, Almanya, Belçika, İsviçre, İtalya, İspanya, Andorra ve Monako ile sınır komşusudur. Fransa’nın jeopolitik konumu onu kıtanın kuzey ve güney bölgeleri arasında bir geçit yapar. Fransa’nın en büyük şehri ve başkenti Paris’tir. Fransa’nın denizaşırı bölgeleri, Güney Amerika kıtasındaki Fransız Guyanası ve Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarındaki birçok ada bölgesini içerir. 2016 yılında, Fransa’nın nüfusu 66.689.000 olarak sayılmıştır. Ülke genişliği, 643.801 kilometrekaredir.

 • Jeopolitik denge: Fransız egemen seçkinleri arasında Amerikan ideolojisine alternatif olarak yoğun bir arayış olmasına rağmen Atlantikçilik hakimdir.
 • Ana jeopolitik müttefikler: Almanya, İtalya, İspanya, ABD, diğer NATO ülkeleri ve Avrupa Birliği.
 • Ulusal çıkar alanı: Batı ve Güney Avrupa, Orta Doğu, Batı ve Orta Afrika, kuzey doğu Güney Amerika, Akdeniz kıyıları ve Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarındaki birçok ada bölgesi.
 • NATO’da aktif görevleri: Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Fransa, NATO operasyonlarına sürekli katkıda bulunanlardan biri olmuştur: Fransa, 1993’ten 1994’e kadar Bosna’daki operasyonlara katkıda bulunmuştur, 1999 Yugoslavya’nın 1999 NATO bombalamasına katılmış, Afganistan’da 2001’den itibaren yer almıştır. ABD’nin Orta Doğu’daki Amerikan karşıtı rejimleri devirmesine yardım etmiştir (Libya 2011). Fransa, NATO’nun ABD ve Almanya’nın arkasındaki bütçesine en büyük üçüncü katkıda bulunuyor. 2014 yılında katkısı 217.2 milyon Euro’dur.
 • Dini yapı: Hristiyan (ezici bir şekilde Roma Katoliği) %63-66, Müslüman %7-9, Budist %0.5-0.75, Yahudi %0.5-0.75, diğer %0.5-1.0, hiçbiri %23-28.
 • Siyasal Sistem: Fransa, Fransa Beşinci Cumhuriyet Anayasası tarafından belirlenen yarı başkanlık cumhuriyetidir. Fransa parlamentosu, Millet Meclisi ve Senatosu içeren iki meclisli bir yasama organıdır. Ana siyasi partiler Sosyalist Parti, Cumhuriyetçiler Partisi ve Ulusal Cephe’dir. Ulusal Cephe, Fransa’daki Amerikan sisteminin ideolojisine karşı olan politik güçtür. AB’nin göç politikası eleştirisi, Eurosceptismism, muhafazakarlığa odaklanma ve geleneklerin (aile, evlilik, din) korunması ve Atlantikçi Fransız yönetici seçkinlerinin eleştirisi, siyasal alanda ve Fransız halkının iradesinde yansıtılıyor.
 • Ekonomi Temelleri: Fransa gelişmiş bir ülkedir ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Fransa’nın turizm endüstrisi ekonominin önemli bir bileşenidir. Fransa’da önde gelen sanayi sektörleri makine, kimyasal, otomobil, metalurji, uçak, elektronik; tekstil, gıda işleme; turizm.
 • İhracat malzemeleri: Makine ve nakliye araçları, uçak, plastik, kimyasallar, eczacılık ürünleri, demir ve çelik, içecekler.
 • Başlıca ihracat ortakları: Almanya %15.9, İspanya %7.3, ABD 7.2%, İtalya 7.1%, İngiltere 7.1%, Belçika 6.8% (2015).
 • İthal mallar: Makine ve teçhizat, taşıtlar, ham petrol, uçak, plastik, kimyasallar.
 • Başlıca ithalat ortakları: Almanya %19.5, Belçika %10.7, İtalya %7.7, Hollanda %7.5, İspanya %6.8, ABD %5.5, Çin %5.4, İngiltere %4.3 (2015).
 • Jeostrateji: Fransa, büyüklüğü, konumu, güçlü ekonomisi ve Avrupa kuruluşlarına üyeliği nedeniyle Batı Avrupa’daki kilit güç konumunu korumuştur. Avrupa Birliğinde güvenliği arttırma çabalarının temeli olarak bir Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin (ESDI) geliştirilmesini desteklemektedir. 1968 yılına kadar, Fransa’da büyük ölçüde Başkan de Gaulle’un çabalarıyla bir Amerikan karşıtı politika uygulandı. Mayıs 1968’den sonra, Amerikan ideolojisi Fransız siyasetine girmeye başladı.
 • Ulusötesi Organizasyonlar: Fransa, Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), G8, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası), Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesidir. Avrupa’da (AGİT) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD). Fransa, Avrupa Birliği (AB), Akdeniz Birliği (UfM) üyesiydi ve BM Güvenlik Konseyi’nde beş daimi sandalyeden birine sahipti.

Jeopolitik.net

Jeopolitik.net ana editör hesabıdır. Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel, jeostratejik veri tabanını genişletmek için çalışır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu