Finansal Muhasebe — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Finansal Muhasebe” adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Gürbüz Gökçen’dir. Kitap, işletme ve muhasebe ile ilgili temel bilgileri içermektedir. Muhasebe hesabı ve kullanılan hesaplara göre ticari mal kayıt yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Senet hesapları, menkul kıymetler, duran varlıklar, amortismanlar gibi konular da kitapta yer almaktadır. Temel finansal tabloların düzenlenmesi, katma değer vergisi, muhasebe defterleri, tek düzen muhasebe sistemi ve muhasebe belgeleri konuları da işlenmektedir. Ticari mal maliyeti izleme yöntemleri, nazım hesaplar ve muhasebe fişleri gibi detaylı bilgiler de kitabın içeriğinde bulunmaktadır. Ayrıca, tek düzen hesap planındaki hesapların işleyişi ve uygulamaları da kitapta detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button