Fıkıhtan Faşizme Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Günah ve Suç — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Fıkıhtan Faşizme Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Günah ve Suç” adlı kitap, Princeton Üniversitesi’nde görev yapan Ruth A. Miller tarafından yazılmıştır. Kitap, Prof. Dr. Murteza Bedir’in önsözüyle Ekin Yayınları tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ruth Miller, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde ceza hukukundaki değişiklikleri ele almaktadır. Tanzimat’tan 1930’lara kadar olan dönemde yaşanan değişikliklerin ardındaki düşünce ve felsefeyi incelerken, modern devlet anlayışı ile ilişkilendirmektedir. Kitapta, Osmanlı bürokrasisinin modern gelişmelere paralel olarak devleti, bürokrasiyi, toplumu ve ceza hukukunu nasıl yeniden tanımladığı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan süreçte ceza hukukundaki köklü değişimler ve devletin haklarına odaklanan anlayış incelenmektedir. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında faşist ceza kanununun kabulüne nasıl etki ettiğini de açıklamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button