Faaliyet Tabanlı Yönetim (ABM) Tanımı ve Örnekleri

Faaliyet Tabanlı Yönetim Nedir?

Faaliyete dayalı yönetim (ABM), bir işletmenin güçlü yanlarının artırılabilmesi ve zayıf yönlerinin iyileştirilebilmesi veya tamamen ortadan kaldırılabilmesi için bir işletmenin her yönünün karlılığını belirleyen bir sistemdir.

İlk olarak 1980’lerde geliştirilen faaliyet tabanlı yönetim (ABM), bir işletmenin para kaybettiği alanları vurgulamayı amaçlar, böylece bu faaliyetler karlılığı artırmak için ortadan kaldırılabilir veya geliştirilebilir. ABM, faaliyet maliyetlerini belirlemek ve dağıtmak için çalışanlar, ekipman, tesisler, dağıtım, genel giderler ve işletmedeki diğer faktörlerin maliyetlerini analiz eder.

Faaliyete dayalı yönetim (ABM), işletmelerin şirketlerinin her bölümünün karlılığını analiz etmek için kullandıkları, sorunlu alanları ve özellikle güçlü alanları belirlemelerini sağlayan bir prosedürdür.

Aktivite Tabanlı Yönetimi (ABM) Anlamak

Faaliyete dayalı yönetim, üreticiler, hizmet sağlayıcılar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, okullar ve devlet kurumları dahil olmak üzere farklı şirket türlerine uygulanabilir. ABM, bir işletmedeki herhangi bir faaliyet alanı hakkında maliyet bilgisi sağlayabilir.

Bir şirketin karlılığını ve genel finansal gücünü artırmanın yanı sıra, bir ABM analizinin sonuçları, o şirketin daha doğru bütçeler ve uzun vadeli finansal tahminler üretmesine yardımcı olabilir.

Faaliyet Tabanlı Yönetim (ABM) Örnekleri

ABM, örneğin, bir şirketin sunduğu yeni bir ürünün karlılığını, pazarlama ve üretim maliyetlerine, satışlara, garanti taleplerine ve iade edilen veya değiştirilen ürünler için gereken onarım süresine bakarak analiz etmek için kullanılabilir. Bir şirket bir araştırma ve geliştirme departmanına bağlıysa, departmanı işletme maliyetlerine, yeni ürünleri test etme maliyetlerine ve orada geliştirilen ürünlerin karlı olup olmadığına bakmak için ABM kullanılabilir.

Başka bir örnek, ikinci bir lokasyonda ofis açan bir şirket olabilir. ABM, yönetime, personel, tesisler ve genel giderler dahil olmak üzere o lokasyonu çalıştırmanın maliyetlerini değerlendirmede yardımcı olabilir ve ardından sonraki kârların bu maliyetleri telafi etmek veya haklı çıkarmak için yeterli olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.

Özel Hususlar

Faaliyet tabanlı yönetimde toplanan bilgilerin çoğu, başka bir yönetim aracı olan faaliyet tabanlı maliyetlemeden (ABC) toplanan bilgilerden elde edilir. Faaliyete dayalı yönetim, kurumsal iş hedeflerini yönlendiren iş süreçlerine ve yönetimsel faaliyetlere odaklanırken, faaliyete dayalı maliyetleme, kaynakları optimize ederek maliyet etkenlerini belirlemeye ve azaltmaya çalışır.

Hem ABC hem de ABM, bir ticari varlığın veya tüm organizasyonun performansını iyileştirmek için operasyonel faaliyetlerin yönetilmesine yardımcı olan yönetim araçlarıdır.

Faaliyete dayalı maliyetleme, faaliyete dayalı yönetimin bir dalı olarak düşünülebilir. Faaliyete dayalı maliyetleme, sarf malzemeleri, maaşlar ve kiralama faaliyeti gibi işletme maliyetlerini iş süreçleri, ürünler, müşteriler ve dağıtım faaliyeti ile eşleştirerek, genel yönetim etkinliğini ve şeffaflığı geliştirmeye yardımcı olur.

Temel Çıkarımlar

  • Faaliyete dayalı yönetim (ABM), bir şirketin karlılığını, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için işinin her yönüne bakarak analiz etmenin bir yoludur.
  • ABM, yönetimin işin hangi alanlarının iyileştirilebilmesi veya tamamen azaltılabilmesi için para kaybettiğini bulmasına yardımcı olmak için kullanılır.
  • ABM, kaynakları daha iyi kullanarak maliyet etkenlerini belirleme ve azaltma aracı olan faaliyet tabanlı maliyetleme (ABC) ile toplanan bilgileri sıklıkla kullanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button