Etkili İletişim: Doğru Bağlantılar Kurmak, İkna Etmek ve Anlaşılmak için Stratejiler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı Etkili İletişim: Doğru Bağlantılar Kurmak, İkna Etmek ve Anlaşılmak için Stratejiler ve yazarı Alan Barker.

2017 yılında ABD’de yapılan bir ankette, iletişim eksikliğinin işyerinde gerginliği artırdığı ve projelerin ertelenmesine neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Zaman zaman iletmek istediğiniz mesaj anlaşılmıyormuş gibi hissediyor musunuz? Anlatmak istediklerinizi aktarırken önemli detaylar dikkatten kaçıyor mu?

Teknolojinin gelişmesi ve yoğun çalışma hayatı ile iyi iletişim becerileri zorunlu hale gelmiştir. İş hayatında başarılı olmak için sözlü, sesli ve görsel iletişimde başarılı olmak önemlidir.

Etkili İletişim, sözlü ve sözlü olmayan iletişimde pratik tavsiyeler sunarak konuşma yeteneğini geliştirmeyi, meslektaşlarla iyi ilişkiler kurmayı ve ikna becerileri edinmeyi destekler.

Kitap, fikirlerini daha etkili bir şekilde iletmek isteyenler için önemli bir rehber olarak önerilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button