Etiyoloji Nedir? Etiyolojik Ne anlama Gelmektedir?

Etiyoloji, nedensellik çalışmasıdır. Kelime, en çok tıbbi ve felsefi teorilerde kullanılır; burada olayların neden meydana geldiğinin ve olayların hareket etme şeklinin arkasındaki nedenlerin incelenmesine atıfta bulunur. Aynı zamanda felsefe, fizik, psikoloji, hükümet, tıp ve biyolojide çeşitli fenomenlerin nedenlerine atıfta bulunur.

Etiyoloji Hakkında Bilgi Notları

Dini bağlamda, etiyolojik mit, bir yer veya aile için bir ismi açıklama veya efsanevi bir tarih yaratma çabasıdır. Oxford İngilizce Sözlüğü miti şöyle tanımlar: “Bir toplumun erken tarihi, dini bir inanç veya ritüel gibi bir şeyin açıklamasını, etiyolojisini veya gerekçesini içeren ve bunları açıklayan ve sağlayan, tipik olarak doğaüstü varlıkları veya güçleri veya yaratıkları içeren geleneksel bir hikaye veya doğal bir fenomen.”

İnsanlık çoğu kez şeylerin kökenini araştırarak bilimde, dinde veya felsefede anlam arar. Yine de birçok dini gelenek, etiyoloji ile meşgul olmanın kişiyi günlük yaşamın, şu anda yaşamanın ve dünyanın koşullarını iyileştirmenin öneminden uzaklaştırdığını öğretir.

Tıpta “etiyoloji” terimi, hastalıkların veya patolojilerin nedenlerini ifade eder. Tıpta etiyolojinin tıbbi araştırması, uyuz, tüberküloz ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi bulaşıcı hastalıkların bulaşıcı doğasını keşfeden ortaçağ İslam dünyasındaki Müslüman hekimlere kadar uzanmaktadır. İbn Sena’nın (Avicenna) metni The Canon of Medicine’de, birçok bulaşıcı hastalığa vücut teması yoluyla veya su ve toprak yoluyla yayılabilen bulaşıcılığın neden olduğunu keşfetti.

Referanslar

  • https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Etiology
  • Eliade, Mircea. Myths, Dreams and Mysteries. Fontana, 1968.
  • Aetiology,” Oxford English Dictionary. (Oxford University Press, 2002)
  • “Myth,” Oxford English Dictionary. (Oxford University Press, 2002)
  • George Sarton. Introduction to the History of Science.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button