Eril Dişil Bilgeliği — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Eril Dişil Bilgeliği” adlı kitap, Nevin Nesrin Soysal tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta, kadınlarda Celal ve erkeklerde Cemal isimlerin tecelli etmeye başlamasıyla ortaya çıkan dengesizlikler ve felaketler anlatılmaktadır. Bu dengenin bozulması, sevgi ve şefkatin unutulmasına ve tüketimin artmasına neden olmaktadır. Kâinattaki dengeyi korumak için cinsiyetin verdiği sorumluluğu yerine getirmenin önemi vurgulanmaktadır. Eril dişil dengenin bulunması, kişinin mutluluğunu bulmasına ve çocuklarına bırakabileceği en değerli mirası oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Kitap, kadın ve erkek arasındaki tamamlanma ve denge kavramlarını ele almaktadır. Kendi yapbozunu tamamlamak ve yanlış öğretilmiş inançları bırakmak, çocukların ve sevdiklerinin başarısına ve amacına ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button