Endülüs’ten Özbekistan’a (Seyahat-Name-i Zair) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Endülüs’ten Özbekistan’a (Seyahat-Name-i Zair) adlı kitap, Mahmut Kaplan tarafından yazılmıştır. Kitap, 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirilen akademik seyahatlerin ardından ortaya çıkan manzumeleri içermektedir. Seyahatler sırasında yeni insanlarla tanışma, dostluklar kurma ve yorgunlukları paylaşma fırsatı bulunmuştur.

Sempozyum ve kongrelere katılmak amacıyla yapılan seyahatlerde birçok dost edinilmiş, hatıralar paylaşılmıştır. Kitapta, seyahat esnasında yaşanan ilginç olaylar ve tanışılan kişiler mizah unsurlarıyla zenginleştirilerek divan şairlerinin örnek alındığı mesnevi biçiminde kaleme alınmıştır.

Seyahatlerle birlikte yazılan mesnevilerin sayısı artınca, klasik edebiyat geleneğine uygun bir hamse ortaya çıkma fikri doğmuştur. Endülüs’ten Özbekistan’a adlı kitap, seyahat-nâme ve nazım geleneğine uyarlanmış bir eser olarak okuyucularla buluşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button