Endonezya Ülke Profili ve Jeopolitiği

Endonezya,  Güneydoğu Asya’da, Malay adaları adalarında ve Yeni Gine adasının batı kısmında yer alan bir ülkedir. On yedi binden fazla ada ile dünyanın en büyük ada ülkesidir. Endonezya’nın Malezya, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor ile sınırları var. Endonezya üniter bir devlettir. Endonezya’nın Başkenti, Jakarta’dır. En büyük şehirler Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Semarang’dır. 1.904.569 km2 (735.358 m2) ‘lik bir alandan oluşan Endonezya, arsa alanı bakımından dünyanın en büyük 14. ülkesidir. Endonezya nüfusu 2019’da yaklaşık 270 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir.

  • Jeopolitik haritadaki konumu: Dış Hilal Siyasi olarak Kenar Kuşak ülkesi olarak kabul edilebilir. Karışık jeopolitik yönelimli eski Avrupa kolonisidir.
  • Jeopolitik denge: ~% 50 Avrasyacı, ~% 50 Atlantikçi güçler hakimdir.
  • Ana jeopolitik müttefikler: Vietnam, Tayland, Laos, Kamboçya, Singapur, Japonya, ABD.
  • Jeopolitik Rakipler: Filipinler, Malezya.
  • Ulusal çıkar alanı: Güneydoğu Asya, Asya-Pasifik bölgesi, Asya.
  • Dini Yapı: Müslümanlar (%88), Protestanlar (%5), Roma Katolikleri (%3), Hindular (%2), Budizm (%1), Diğerleri (%2).
  • Siyasal Sistem: Endonezya’da liberal demokratik model üzerinde örgütlenmiş çok partili bir sistem var. Endonezya’daki en büyük parti, Endonezya’nın Mücadele Demokratik Partisi’dir. Şu anda, partinin ideolojisi Pancasila. Pancasila, “adalet ve refah toplumu” için bir model olan “çeşitlilik içinde birliğin” ideolojisidir. Sukarno tarafından formüle edilmişti ve beş ilkeden oluşuyordu. İlkeler Budist ve İslam felsefesine ve sosyalizm teorisine dayanmaktadır.
  • Ekonomik Faaliyetler: Endonezya, Güneydoğu Asya’daki en büyük ulusal ekonomidir ve GSYİH açısından dünyada sekizinci sıradadır. Endonezya’nın karma bir ekonomisi var, ancak devlet ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü kontrol ediyor.
  • Jeoekonomi: Endonezya’nın ekonomisi sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinden oluşur. Sanayi sektörü otomotiv, kimya endüstrisi, kağıt hamuru ve kağıt, tekstil ve gıda endüstrisini içerir. Ülkede petrol, doğal gaz ve kömür madenciliği yapılmaktadır. Endonezya’da geleneksel el sanatları da dahil olmak üzere birçok küçük işletme vardır. Tarım, yerel ekonominin geleneksel bir sektörüdür. Ancak GSYİH içindeki payı giderek azalmaktadır. Başlıca gıda ürünleri pirinç, mısır, muz, tatlı patates, şeker kamışı, kahve, sago hurması ve diğerleridir. Önemli endüstriler balıkçılık (dünya balık ve deniz ürünleri avcılığındaki 3. sırada) ve ormancılıktır. Ülke aktif olarak turizm endüstrisini geliştiriyor.
  • Jeostrateji: Yerli ve Çin nüfusu arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Sumatra’daki Aceh; Papua Yeni Gine’de Doğu İrian ayrılıkçı hareketleri vardır.

Jeopolitik.net

Jeopolitik.net ana editör hesabıdır. Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel, jeostratejik veri tabanını genişletmek için çalışır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu