Eleştirel Okuma Nedir? Eleştirel Okumada Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsanlar erken yaşta okumayı öğreniyor. Toplumda okumak önemlidir. İster işaretleri, talimatları okuyor, isterse eğlence için boş zamanlarında okuyor olun, bu her gün yaptığımız bir şeydir. Ancak konu öğrenmeye geldiğinde, eleştirel okuma olarak bilinen daha aktif bir okuma şekli vardır. Eleştirel okuma, okuyucuların ilgilendikleri materyali daha derin bir düzeyde okumalarını ve anlamalarını sağlama girişimidir. Okuyucudan materyali analiz etmesini ve yorumlamasını isteyen daha karmaşık bir okuma şeklidir. Malzemelerin değerlendirilmesi için de önemlidir.

Uygulamada Eleştirel Okuma

Eleştirel okuma, her yaşta yararlı bir beceri olmasına rağmen, insanlar daha yüksek eğitim seviyelerine girmeye başladığında özellikle önemlidir. Ancak, üniversitede okuyan ve ileri dereceler elde eden insanlar için kesinlikle kritik bir beceridir. Örneğin, bir araştırma makalesi hazırlayan birini ele alalım. Argümanlarına dahil etmeyi düşündükleri bir düzine kaynağa sahip olabilirler. Soru, her kaynağın dahil edilmesi gerekip gerekmediği veya belirli kaynakların diğerlerinden daha değerli olup olmadığıdır.

Bu tür araştırmaları yapan insanlar genellikle eleştirel bir şekilde okumak zorundadır. Materyalle aktif olarak, kaynaklarının neyi tartıştığını ve okumalarındaki argümanın anlamlı olup olmadığını anlamaya çalışmalıdırlar. Aynı zamanda, kaynaklarının bulgularını yorumlamaları gerekir. Kaynaklarının sonuçları ne anlama geliyor? Bu sonuçlar okuyucunun kendi argümanlarını desteklemek için kullanılabilir mi? Bütün bunlar, okuyucunun kaynağın değerli olup olmadığına karar vermek için kullandığı bir değerlendirme sürecinin parçasıdır. Örnek olarak, bir okuyucunun uzay yolculuğu hakkında bir araştırma makalesi yazdığını varsayalım. Bir argümanı desteklemek için, yakıt tüketimini veya uzayda bulunan radyasyondan korunmayı tartışan önceki araştırmaları bulmak önemli olacaktır. Bir kaynak, uzay yolculuğu hakkında katı matematik ve bilimsel kavramlarla desteklenmeyen iddialarda bulunursa, kişinin kullanmak isteyeceği bir kaynak olmayacaktır. Uygulamada, birçok insan eleştirmeden okur. Sadece diğer insanlar tarafından yapılan iddiaları kabul ederler. Bu zararlı olabilir, çünkü okuyucu, okudukları argümanları eleştirel bir şekilde incelemediği için doğru olmayan iddialarda bulunmaya devam edebilir.

Eleştirel Okuma Modeli

Toronto Üniversitesi, okuma ve eleştirel okuma arasındaki farkı açıklayan temel bir çalışma sayfasına sahiptir. Eleştirel okumanın altı öğesi vardır: amaç, etkinlik, odak, sorular, yön ve yanıt. Tipik okumada, okumanın ardındaki amaç, yalnızca iletilen şey hakkında temel bir fikir edinmektir. Eleştirel okumada ise okuyucu sadece içeriği anlamak için değil, o içerik hakkında yargıda bulunmak için de okur. Yapılan argümanları düşünürler. Sonuç olarak, insanların okurken meşgul oldukları etkinlikler eleştirel okumadan farklı olma eğilimindedir. Tipik okuyucular yalnızca içeriği özümsemeye çalışır. Eleştirel okuyucular, okunanları sürekli olarak değerlendirme sürecindedir.

Normal okuyucular metnin ne söylediğine odaklanırken, eleştirel okuyucu metnin argümanını nasıl sunduğuna odaklanır. Normal okuyucuların eleştirel okuyuculardan farklı sorular sormasının nedeni budur. Tipik okuyucular genellikle aşağıdaki soruları soracaktır:

  • Metin ne diyor?
  • Okumadan hangi bilgileri alabilirim.

Eleştirel okuyucular ise şu soruyu soruyorlar:

  • Nasıl bir tartışma yapıldı?
  • Materyalde yer alan içerik açısından hangi seçimler yapıldı?
  • Okumada hangi akıl yürütme kullanıldı?
  • Yazar yazarken hangi varsayımlarda bulundu?

Okurlar eleştirel okuyuculardan farklı sorular sorduklarından, okumalarının yönü de eleştirel okuyuculardan farklıdır. Geleneksel okuyucular okumanın doğru olduğunu kabul ederler, oysa eleştirel okuyucular sürekli olarak okumanın sağlam tartışmalar yapıp yapmadığını sorarlar. Okumalarının sonunda, geleneksel okuyucular materyali özetleyebilir. Eleştirel okuyucu ise okumanın doğruluğunu değerlendirebilir ve okumayı yorumlayabilir. Yorumlama, genellikle bir kişinin okuduklarını benzer diğer metinlerle karşılaştırmasıyla gerçekleşir. Uzay yolculuğu hakkında yazma fikrine dönersek, eleştirmeden okuyan bir kişi, ışık yolculuğunun hızının artık mümkün olduğunu söyleyen bir metni kabul eder. Öte yandan eleştirel bir okuyucu,

Eleştirel Okuma Süreci

Eleştirel bir okuyucu genellikle bir metne geleneksel bir okuyucudan farklı bir şekilde yaklaşır. İlk olarak, genellikle bir metnin temel argümanını veya tezini ararlar. Daha sonra yazarın bu temel argümanı oluşturmak için kullandığı destekleyici kanıtlara bakacaklardır. Yazarlar, argümanlarını oluşturmak için genellikle birçok farklı kaynağı birleştirir. Eleştirel bir okuyucu, yalnızca bir metnin tezine değil, aynı zamanda destekleyici kanıtlara da bakacak ve bu destekleyici kanıtların geçerli olup olmadığına karar verecektir. Eleştirel okuyucular, yapılan tartışma türlerine karşı da duyarlıdır. Bazı yazarlar, bir kişinin duygularına sağlam argümanlara güvenmekten daha fazla hitap etme eğilimindeyken, diğer yazarlar makul bir argüman yaratmaya çalışır. Eleştirel okuyucuların kendilerini farklılaştırmalarının bir başka yolu da yazarın materyali nasıl analiz ettiğini belirleme yeteneğidir. Yazarlar neden-sonuç mantığını kullanabilir veya farklı konuları karşılaştırabilir ve karşılaştırabilir. Eleştirel okuyucular bu farklı analiz türlerine karşı hassastır ve analizin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığını belirleyebilirler. Bir analiz kötü bir analizse, tüm makaleyi baltalayabilir.

Eleştirel okuma sürecinin bir başka parçası da yorumlamayı içerir. Yorum, okuyucunun makalenin altındaki fikirleri anlamasını gerektirir. Yazar hangi tartışmaya giriyor? Başkalarının dahil olduğu bazı benzer tartışmalar nelerdir? Eleştirel bir okuyucu, yazıya inanma konusunda önyargılı olup olmadıklarını bile sorar. Bu tehlikeli olabilir, çünkü okuyucunun rasyonel olmayan materyallerle hemfikir olmasına yol açabilir. Eleştirel okuma sürecinin son kısmı değerlendirme kısmıdır. Bir okumayı eleştirel olarak değerlendirmek, argümanın hem güçlü hem de zayıf yönlerini sormayı içerir. Eleştirel okuyucular ayrıca argümanın mantıklı olup olmadığını sorar. Eleştirel okumanın diğer bir kısmı, ana argümanın alandaki daha büyük çalışmalarla tutarlı olup olmadığıdır. Bir okuma daha geniş literatürle uyuşmuyorsa, bu okumanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, okumanın konuyla ilgili diğer yazılarla neden çeliştiğini anlamak için materyal hakkında eleştirel sorular sormak önemlidir. Okuma, konuya daha önce araştırılmamış bir yönden yaklaşarak alana yeni bir katkı yapıyor olabilir.

Eleştirel Olmayan Okumanın Tehlikeleri

Geleneksel bir şekilde okumanın gayet iyi olduğu pek çok durum olsa da, eleştirel olmayan okumayla ilişkili bazı önemli tehlikeler de vardır. Örneğin, politikacıların ve kamu politikası yapma yetkisine sahip kişilerin yazılarını alın. Aynı fikirde olduğunuz bir politikacının yazılarını okumak kolay olabilir. Ancak bu, kötü bir argüman olup olmadığını hiç sorgulamadan o kişinin tartıştığı şeye katılmanıza neden olabilir.

Bu aslında siyasi reklamlarda ve başyazılarda oldukça yaygın bir sorundur. Yazar, sağlam bir argüman ortaya koymak yerine kişinin duygularına hitap eder. Ancak okuyucu yazarla aynı fikirde olmak istediği için argümanı asla sorgulamaz. Sorun şu ki, bu yaklaşımı kullanmak, bir kişiyi kamu politikalarını, hayatlarını kişisel olarak etkileyecek, aslında zararlı olabilecek politikaları kabul etmeye yönlendirebilir. Kendi geçimlerini sağlama yeteneklerine zarar verecek kamu programlarını veya vergi politikalarını kabul edebilirler. Bu nedenle, bir kişinin hayatı ve genel olarak toplum üzerinde önemli bir etkisi olabilecek materyal söz konusu olduğunda eleştirel bir okuyucu olmak önemlidir.

Eleştirel Okuyucu Olmaya Hazırlanmak

Eleştirel bir okuyucu olmak için, okuma materyali ile ilgilenmeden önce atılabilecek bazı kesin adımlar vardır. Eleştirel bir okuyucu olmanın en önemli anahtarlarından biri geniş çapta okunmaktır. Bir konu hakkında ne kadar çok okursanız, yeni bir okumaya o kadar fazla uzmanlık getirirsiniz. Benzer konulara değinen başka materyalleri okuduysanız, bir makaleyi veya kitabı yargılamak çok daha kolaydır. Bir alana ne kadar aşina olursanız, okuduklarınız hakkında soru sormaya o kadar alışırsınız. Aynı soruları bir okumadan diğerine defalarca soracaksınız. Bu alışkanlığı edindikçe, yeni materyalleri değerlendirmede çok daha iyi olacaksınız.

Sağlam bir okuma geçmişiyle eleştirel okumaya hazır olacaksınız. Bu süreçteki bir sonraki adım, yazarın izleyicisinin bir parçası olmaktır. Yazarların belirli kitleler için yazdıklarını ve nadiren genel popülasyona bir bütün olarak hitap etmeye çalıştıklarını hatırlamak önemlidir. Bir metni en iyi şekilde anlamak için, yazıldığı alan hakkında bilgi sahibi olmak, yazının amacını anlamak ve aynı alandaki diğer yazılar hakkında en azından geçici bir anlayışa sahip olmak önemlidir. Bu, yaygın olarak okunmanın önemine geri dönüyor. Örneğin, İzlenimciliğe yol açan bazı sanat okullarını da anlarsanız, İzlenimcilik sanatı konusunda yazılmış bir kitabı anlamak çok daha kolaydır.

Okurken, açık bir zihinle yapın. Materyali sürekli olarak değerlendirirken, yazarın argümanlarına açık olun. Bir makaleyi adil bir şekilde değerlendirmek ile yazara düşman olmak arasında fark vardır. Bu, özellikle din veya siyaset gibi hassas bir konudaki materyalleri okurken meydana gelebilir. Yazara düşman olmamak önemlidir, bu nedenle eleştirel okuma ile düpedüz düşmanlık arasında bir denge kurmak gereklidir. Okurken, kendinizi tekrar tekrar yazar hakkında yargılarda bulunurken bulursanız, bir adım atmak ve kendinize yazara argümanlarını sunması için biraz yer verip vermediğinizi sormak en iyisi olabilir.

Çok fazla okuma yapmıyorsanız, materyali anlamanıza yardımcı olacak bazı temel adımlar vardır. Örneğin, özellikle bilimsel bir çalışmaysa, daha önce hiç okumadığınız kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Elinizde bir sözlük bulundurun. Aslında, günümüzde internet çok yaygın olduğu için, okurken her zaman kafa karıştırıcı kelimeler arayabilirsiniz. Daha da önemlisi, bir yazarın bahsettiği konular hakkında kendinizi hızlı bir şekilde bilgilendirebilirsiniz. Bir yazar argümanı için önemli olan bir teoriden bahsederse, modern teknoloji sayesinde bu materyal hakkında hızla güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Eleştirel bir okuyucu olmak için atabileceğiniz daha da temel adımlar var. Yazarın amacının ne olduğunu netleştirmeye yardımcı olabileceğinden, bir eserin başlığına dikkat edin. Okumak zorsa, materyalin içinden yavaşça geçmekten çekinmeyin. Materyalleri okurken not almaktan bile yararlanabilirsiniz. Özellikle bir çalışma, aşina olmadığınız bir alandaysa veya normalde okuduğunuzdan daha zorsa, ilerledikçe not yazmaktan yararlanabilirsiniz. Çalışırken günlükleri okumaya devam etmekten veya özellikle gelecekte tekrar okuyacağınız bir kitapsa, okumanın kenarlarına notlar almaktan çekinmeyin.

Gerçek şu ki, insanlar her zaman yazılarında yanlış iddialarda bulunurlar. Bilimden siyasete ve diğer birçok konuya, argümanlarını desteklemek için gerçeği bükmeye istekli yazarlar bulmak nadir değildir. Eleştirel bir okuyucu olmak, materyal hakkında sağlam kararlar vermenize ve argümanın sağlam olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Eleştirel Okuma ve Eleştirel Düşünme

Eleştirel bir okuyucu olmaktan yararlanmanın son yolu, eleştirel bir düşünür olmanıza yardımcı olacağı gerçeğidir. Hakkında kritik kararlar vermeniz gereken tüm materyaller yazılı olarak bulunmayacaktır. Radyoda ve medyada, tıpkı insanların yazılı olarak yaptığı gibi, sağlam olmayan argümanlar öne süren birçok insanla karşılaşacaksınız. Yazma hakkında kritik sorular sormaya alıştıkça, her gün karşılaştığınız aynı soruları sormaya da alışacaksınız. Örneğin, kendinizi yenide duyduğunuz şeyler hakkında önemli sorular sorarken bulacaksınız. Eleştirel bir okuyucu olmak, televizyondan internete kadar birçok farklı medya türünden duyduğunuz iddiaları daha iyi değerlendirmenize yardımcı olacak eleştirel düşünen biri olmanın ilk adımıdır.

Becton Loveless

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button