Ekonomik Gelişme Nedir? Tanım

  • Kamu sektörünün ekonomik çalışmasında ekonomik ve sosyal kalkınma, bir ulusun, bölgenin, yerel topluluğun veya bir bireyin ekonomik refahının ve yaşam kalitesinin hedeflenen amaç ve hedeflere göre iyileştirildiği süreçtir.
  • Terim, 20. ve 21. yüzyıllarda sıkça kullanıldı, ancak kavram Batı’da çok daha uzun süredir varlığını sürdürüyor. “Modernleşme”, “Batılılaşma” ve özellikle “sanayileşme”, ekonomik kalkınmayı tartışırken sıklıkla kullanılan diğer terimlerdir.
  • Ekonomik kalkınma, insanların refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir politika müdahalesi iken, ekonomik büyüme bir piyasa üretkenliği ve GSYİH artışları olgusudur; ekonomist Amartya Sen ekonomik büyümeyi “ekonomik gelişme sürecinin bir yönü” olarak tanımlıyor. (Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki Fark Nedir?)
  • Ekonomistler öncelikle büyüme yönüne ve genel olarak ekonomiye odaklanırken, toplumsal ekonomik kalkınma araştırmacıları da sosyoekonomik kalkınma ile ilgileniyorlar. McGill Üniversitesi, London School of Economics, International Institute of Social Studies, Balsillie School of International Affairs ve Norman Paterson School of International Affairs gibi birçok yüksek öğretim kurumu bir çalışma ve araştırma alanı olarak ekonomik gelişme perspektifi ve çalışmaları sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button