Doğrudan Maliyet Nedir? Örnekleri

Doğrudan maliyet, belirli mal veya hizmetlerin üretimine doğrudan bağlanabilen bir fiyattır. Doğrudan maliyet, bir hizmet, ürün veya departman olabilen maliyet nesnesine kadar izlenebilir. Doğrudan ve dolaylı maliyetler, şirketlerin maruz kalabileceği iki ana gider veya maliyet türüdür. Doğrudan maliyetler genellikle değişken maliyetlerdir, yani envanter gibi üretim seviyeleriyle dalgalanırlar. Ancak, dolaylı maliyetler gibi bazı maliyetlerin belirli bir ürüne atanması daha zordur. Dolaylı maliyetlere örnek olarak amortisman ve yönetim giderleri dahildir.

Doğrudan maliyetler tipik olarak değişken maliyetler olsa da, sabit maliyetleri de içerebilirler. Örneğin bir fabrikanın kirası doğrudan üretim tesisine bağlanabilir. Tipik olarak, kira genel gider olarak kabul edilir. Ancak, şirketler bazen sabit maliyetleri belirli bir tesiste üretilen birimlere bağlayabilir.

Özetle:

  • Doğrudan maliyet, belirli mal veya hizmetlerin üretimine doğrudan bağlanabilen bir fiyattır.
  • Doğrudan maliyet, bir hizmet, ürün veya departman olabilen maliyet nesnesine kadar izlenebilir.
  • Doğrudan maliyet örnekleri, doğrudan işçilik ve doğrudan malzemeleri içerir.
  • Doğrudan maliyetler tipik olarak değişken maliyetler olmakla birlikte, sabit maliyetler de olabilirler. Örneğin bir fabrikanın kirası, doğrudan bir üretim tesisine bağlanabilir.

Doğrudan Maliyet Örnekleri

Bir malın üretilmesiyle ilgili herhangi bir maliyet, üretim tesisine tahsis edilen maliyetin yalnızca bir kısmı olsa bile, doğrudan maliyetler olarak dahil edilir. Bazı doğrudan maliyet örnekleri: Doğrudan işçilik, Doğrudan malzeme, İmalat malzemeleri, Üretim personeli için ücretler, Yakıt veya güç tüketimi ücretleri.

Doğrudan maliyetler, maliyet nesnesini belirlemede oldukça basittir. Örneğin, Ford Motor Company otomobil ve kamyon üretmektedir. Bir araba veya kamyonun üretimi için gereken çelik ve cıvatalar doğrudan maliyetler olarak sınıflandırılacaktır. Ancak, dolaylı bir maliyet, üretim tesisi için elektrik olacaktır. Elektrik gideri tesise bağlanabilse de, doğrudan belirli bir birime bağlanamaz ve bu nedenle dolaylı olarak sınıflandırılır.

Doğrudan maliyetler bir ürüne özel olarak izlenebildiğinden, doğrudan maliyetlerin bir ürüne, departmana veya diğer maliyet nesnelerine tahsis edilmesi gerekmez. Doğrudan maliyetler genellikle yalnızca bir maliyet nesnesine fayda sağlar. Doğrudan maliyet olmayan kalemler, maliyet etkenlerine göre havuzlanır ve dağıtılır.

Sabit ve Değişken

Birim maliyetleri zaman içinde veya kullanılan miktara bağlı olarak değişebileceğinden, doğrudan maliyetlerin doğası gereği sabitlenmesi gerekmez. Bir örnek, tek bir projede çalışan bir süpervizörün maaşıdır. Bu maliyet doğrudan projeye atfedilebilir ve sabit bir dolar tutarıyla ilgilidir. Ürünü oluşturmak için kullanılan ahşap veya benzin gibi malzemeler doğrudan izlenebilir ancak sabit bir dolar tutarı içermez. Bunun nedeni, süpervizörün maaşının miktarının bilinmesi, birim üretim seviyelerinin satışlara göre değişken olmasıdır.

Stok Değerleme Ölçümü

Doğrudan maliyetlerin kullanılması, envanter farklı dolar tutarlarında satın alındığında envanter değerlemesinin sıkı yönetimini gerektirir. Örneğin, üretilen bir öğenin önemli bir bileşeninin maliyeti zamanla değişebilir. Ürün üretilirken, bileşen parçasının fiyatı doğrudan ürüne kadar takip edilmelidir.

Örneğin, bir bina inşa ederken, bir şirket bir pencereyi 500 dolara, başka bir pencereyi 600 dolara satın almış olabilir. Binaya sadece bir pencere yerleştirilecek ve diğeri stokta kalacaksa, muhasebe değerlemesinin tutarlı bir şekilde uygulanması gerekir.

Kaynaklar

  • https://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button