Doğal Hukukun İlkeleri — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Doğal Hukukun İlkeleri adlı kitap, Jean Jacques Burlamaqui tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta insanların edindikleri hakiki mutluluğa ulaşabilmeleri için akıl tarafından zorunlu kılınan kuralların araştırılması amaçlanmıştır. Bu kurallar doğal hukuk olarak adlandırılmakta olup ahlakın, hukuk biliminin ve siyasetin temel ilkelerini içermektedir. Eser, doğal hukuk düşüncesinin önemli isimlerinden olan Burlamaqui’nin Principes du droit naturel eserinin çevirisidir ve bireylerin siyasal iktidara karşı haklarını savunma ve hukuku siyasal iktidarın keyfiliğinden kurtarma çabalarını ele almaktadır. Kitabın çevirisi Türkçe literatür için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button