Dil ve İşgal Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Dil ve İşgal: Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu” kitabı, Belarus doğumlu dilbilimci Eliezer Ben-Yehuda’nın İbraniceyi konuşma diline dönüştürme çabalarını konu alıyor. Ben-Yehuda, Kudüs’te başladığı çalışmalarıyla binlerce makale ve dev bir İbranice sözlük bırakmıştır. Kitap, İbranicenin modern hayatta sahneye çıkmasının Siyonistler tarafından işgal edilen Filistin topraklarında nasıl hayati bir rol oynadığını vurguluyor. Yahudilerin ortak bir iletişim dili edinmesinin, İsrail’in kuruluş sürecinde kültürel ve duygusal altyapısının nasıl hazırlandığını gözler önüne seriyor. “Dil ve İşgal”, günümüzdeki Filistin meselesine karşı ciddiyetle ve disiplinle çalışılması gerektiğini hatırlatan önemli bir rehber niteliğindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button