Dijital Kapitalizmin Ruhu Emek, Sermaye ve Sömürünün Değişen Kisvesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Dijital Kapitalizmin Ruhu adlı kitap, Jenny Huberman tarafından kaleme alınmıştır.

2000’li yılların başlarında dijital teknolojiler ve dijital kültür, kapitalizmin temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Silikon Vadisi’nin teknoseçkinleri ve iş dünyasının liderleri, dijital kültürü kapitalizmin bir armağanı olarak görmekte ve kapitalizm hakkındaki olumsuz düşüncelerin haksız olduğunu savunmaktadır.

Jenny Huberman ise bu iddiayı sorgulayarak değişenin kapitalist düzenin araçları olduğunu belirtmektedir.

Dijital dünyanın imkanları, kapitalist sistem tarafından yeni sermaye birikimi ve tahakküm biçimlerinin yaratılması için kullanılmaktadır.

Kitap, bu yeni biçimleri meşrulaştıran ideolojileri sorgulamakta ve kamunun yararının küçük bir grup insanın elinde toplanan üretim ve propaganda araçlarına dönüştüğünü dile getirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button