Dijital İşgal ve Transhümanizm — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Dijital İşgal ve Transhümanizm”, yazarı Serhat Arvas.

Kitapta, insanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak yoğun bir saldırı altında olduğu vurgulanıyor. Bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanırken, insanlara sanal bir dünya ve hatta sanal bir cennet vaat ediliyor.

Herhangi bir müdahaleye karşı çıkanlar bilim düşmanı, komplo teorisyeni, felaket tellalı olarak nitelendiriliyor ve seçenek sunulmuyor.

Yapay gıdalar üretenlerle, sanal âlemi inşa edenlerin aynı kişiler olduğu belirtiliyor. İnsanlığı maddi-manevi kıskaca alarak kısır döngüye sokmuş durumdalar.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ile gıdaya müdahale edenler, şimdi insan genetiğini değiştirmenin yolunu bulmuş durumda. Yeni biyolojik ve tıbbî gelişmeler insan neslini tehlikeli bir sürece sokuyor.

Kitapta, insan fıtratına müdahaleler, yapay zekâ çalışmaları, Metaverse, CRISPR-Cas9, Endüstri 4.0, Transhümanizm gibi konular ele alınıyor ve bu gelişmelerin çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi nasıl etkileyeceği sorgulanıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button