Devletler Hususi Hukuku — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Devletler Hususi Hukuku” adlı kitap, Ergin Nomer tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, Milletlerarası Özel Hukukun çeşitli konularını ele almaktadır. Milletlerarası Özel Hukukun kavramı, tarihi, kaynakları ve genel hükümleri gibi konular incelenmektedir. Ayrıca, özel hukuk kurallarının niteliği, şahsi statünün bağlanma noktaları, kamu düzeni ve yabancı hukukun tatbiki gibi konular da ele alınmaktadır. Kitapta, Türk Milletlerarası Özel Hukukunun bağlanma kuralları ve milletlerarası usul hukukuyla ilgili konular da yer almaktadır. Lex fori prensibi, vasıflandırma, milletlerarası yetki ve yetki kuralları, teminat, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, milletlerarası adli yardım ve milletlerarası iflas konuları da kitapta ele alınan başlıklardan bazılarıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button