Devlet Nedir?

Devlet, merkezi bir hükumet tarafından yönetilen siyasi olarak örgütlenmiş bir bölgedir. Bu bölgelerdeki belirli bir durumda çeşitli işlevleri yerine getirmek için bağımsız organlar görevlendirilir. Genellikle organlar: Yürütme, yargı ve yasama organlarıdır. Bir devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi için vatandaşlara vergi koyma yetkisi vardır. Coğrafi kapsam dahilindeki kaynakların kullanımı, onları yeniden dağıtmaya karar verebilecek devlet tarafından yönetilir. Bir devlet Çin kadar büyük ve kalabalık veya Andorra kadar küçük olabilir. Bu bağlamda devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir milletin ya da milletlerin oluşturduğu oluşturduğu tüzel varlıktır.

Montevideo Sözleşmesi

1933 tarihli Montevideo Sözleşmesi, devletlerin uluslararası sistemde tanınmasına dair uluslararası hukuki düzenlemedir. Sözleşmenin 1. maddesine göre, uluslararası hukukun bir kişisi olarak devlet aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

  1. Kalıcı nüfus
  2. Tanımlanmış bölge
  3. Hükümet
  4. Diğer devletlerle ilişki kurabilme kapasitesi.

Uluslararası hukuk bir devleti tüzel kişi olarak tanır. Bu doğrultuda devletler, Montevideo Sözleşmesi’nin tanımına uyduğu ölçüde uluslararası sistemde tanınır.

Ayrıca bir bölgenin yeni bir devlet statüsüne kavuşması için mevcut devletler tarafından tanınması gerekir. Bu minvalde bir devletin uluslararası ilişkiler sisteminde var olup olmadığının nihai tespiti, söz konusu devletin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Böyle bir başvuru güvenlik konseyi tarafından onaylanmalı ve mevcut üye devletlerin en az üçte ikisi tarafından lehte oy almalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

  • https://www.britannica.com/topic/state-sovereign-political-entity
  • https://www.eduskunta.fi/EN/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/suomi-valtiona/Pages/Valtio-kasitteena.aspx

Jeopolitik.net

Jeopolitik.net ana editör hesabıdır. Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel, jeostratejik veri tabanını genişletmek için çalışır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu