Devlet Korporatizmi Nedir? Korporatist Devlet Ne Demek?

  • Kurumsal devletçilik veya basitçe korporatizm olarak ifade edilebilecek devlet korporatizmi, taraftarları toplumun temelini oluşturan şirket grubunun devlet olduğunu savunan politik bir kültür ve -İtalya menşeli faşizmle yakından ilişkili- bir korporatizm biçimidir.
  • Devlet, belirli bir ekonomik sektörün tüm üyelerinin resmi olarak belirlenmiş bir çıkar grubuna katılmasını şart koşar. Böylesi çıkar grupları böylece kamusal statü kazanır ve ulusal politika yapımına katılırlar. Sonuç olarak, devletin gruplar üzerinde büyük bir kontrolü vardır ve grupların üyeleri üzerinde büyük bir kontrolü vardır.
  • Kurumsal devletçilik, kendisini en çok, işçiler, kapitalistler ve diğer önde gelen devlet çıkarları arasında onları kurumsal olarak iktidar mekanizmasına dahil ederek arabulucu olarak hareket eden bir iktidar partisi olarak gösterir. Korporatist sistemler en çok 20. yüzyılın ortalarında Avrupa’da ve daha sonra gelişmekte olan ülkelerde başka yerlerde yaygındı.
  • Bu nedenle, kurumsal devletçilik, özel ticari şirketler aracılığıyla işleyen ekonomik milliyetçilikten ziyade sosyal bir örgütlenme biçimi olması açısından Kurumsal milliyetçilikten farklıdır.

Referanslar

  • Abrahamian; DeBardeleben; DeSipio; Grindle; Kew and Lewis; Ross. Introduction to Comparative Politics. Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning. p. 474.
  • Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo, eds. (2011). International Encyclopedia of Political Science. SAGE Publications. ISBN 9781483305394. (https://books.google.com.tr/books?id=Vn2iCQAAQBAJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button