Dervişin Teselli Koleksiyonu 3 / Kadim Terapi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Dervişin Teselli Koleksiyonu 3 / Kadim Terapi” adlı kitap, insanın zayıflığı ve yaşamındaki acılar üzerine derin tahliller sunuyor. İnsanın musibetlere karşı zayıf ve âciz olduğu vurgulanıyor. Kitap, insanın hissiyatını kontrol edememe ve acılara karşı mukavemetsizliği üzerine odaklanıyor. Sûfilerin dünyasından ilginç tahliller sunarak, yaşadığımız acıları farklı bir bakış açısıyla ele almayı öneriyor. Doğu’nun ve Batı’nın kadim tesellilerini aktarmaya devam eden kitap, Sufilerin mutluluk sanatını merkeze alarak, okuyucuya derin bir düşünce fırsatı sunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button