Finansal Deregülasyon Nedir?

Deregülasyon, belirli bir sektördeki hükümet düzenlemelerinin kaldırılması veya azaltılmasıdır. Hedefler, endüstrilerin işletmeleri daha özgürce yürütmelerine, daha verimli kararlar almalarına ve kurumsal kısıtlamaları kaldırmalarına olanak sağlamaktır.

Genel olarak temel amaç, belirli bir sektörün uluslararası pazarda daha kolay rekabet edebilmesi için rekabetin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bir sektördeki deregülasyon, yalnızca mevzuat, bir icra emri çıkarılması veya bir kurum düzenlemeyi uygulamayı bıraktığında gerçekleşir.

Olumlu Etkileri

Yeni işletmelerin pazara girmesine yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırarak rekabeti artırdığı için ekonomik faaliyeti canlandırır. Pazarda daha fazla rekabet olduğu için, işletmeler birbirleriyle rekabet ettikçe inovasyonu geliştirir ve pazar büyümesini artırır. Daha fazla işletme birbiriyle rekabet ettiğinde, tüketiciler için fiyatlar düşer. Şirketlerin artık kısıtlamaları karşılamak ve düzenlemelere uymak için kaynakları ve sermayeyi kullanması gerekmez. Buna karşılık, kaynakları araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak için kullanabilirler. İşletmeler, onları yönetecek kısıtlamalar ve düzenlemeler konusunda endişelenmeden çalışabilirler. Yeni ürünler geliştirmelerine, kendi fiyatlarını belirlemelerine, yabancı ülkelere girmelerine, yeni varlıklar satın almalarına ve kısıtlama olmaksızın tüketicilerle etkileşime girmelerine izin verilir.

Olumsuz Etkileri

  • Kısıtlamalar olmadan, küçük işletmeler daha büyük, daha köklü şirketler tarafından pazardan çıkarılma riski daha yüksektir. Daha büyük şirketler, piyasanın kontrolünü ele geçirmek için tekeller yaratma yeteneğine sahiptir.
  • Bazı durumlarda deregülasyon, tüketicilerin çıkarlarını en iyi şekilde koruyamayabilir. Örneğin, bankacılık sektöründeki düzenleme, bankaların ellerinde belirli bir miktar nakit bulundurmalarını gerektirir ve bu da paralarını çekmesi gereken kişilere yardımcı olur.
  • Şirketler, kuralsız bir sektördeki işletmelerin nasıl çalıştığı konusunda halka içgörü ve şeffaflık sağlayamayabilir. Örneğin, finans sektöründeki düzenlemeler, kamu kuruluşlarının finansal tabloları nasıl yayınlamaları gerektiğini yönetir, bu da yatırımcıların şirketi anlamasına ve yatırım kararları almalarına olanak tanır.
  • Devlet kuralları ve denetimi olmadan, işletmeler dolandırıcılığı daha kolay gerçekleştirebilir ve tüketicileri riske atabilir.

Kaynak: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/deregulation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button