Denetçi Raporu Nedir? Denetim Riski Modeli

Denetçi raporu, bir şirketin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olup olmadığı ve önemli yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçinin görüşünü içeren yazılı bir mektuptur.

Bağımsız ve dış denetim raporu, genellikle şirketin yıllık raporuyla birlikte yayınlanır. Denetçi raporu önemlidir, çünkü bankalar ve alacaklılar, bir şirketin onlara borç vermeden önce mali tablolarının denetlenmesini gerektirir.

  • Denetçi raporu, bir şirketin mali tablolarının GAAP’a uygun olup olmadığı ve önemli yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçinin görüşünü içeren bir belgedir.
  • Denetim raporu önemlidir çünkü bankalar, alacaklılar ve düzenleyiciler bir şirketin mali tablolarının denetimini gerektirir.
  • Temiz bir denetim raporu, bir şirketin muhasebe standartlarını takip ettiği anlamına gelirken, niteliksiz bir rapor, hatalar olabileceği anlamına gelir.
  • Olumsuz bir rapor, mali tabloların tutarsızlıkları, yanlış beyanları olabileceği ve GAAP’a uymadığı anlamına gelir.

Denetçi raporu, bir şirketin mali tablolarına iliştirilmiş, şirketin standart muhasebe uygulamalarına uygunluğuna ilişkin görüşünü ifade eden yazılı bir mektuptur. Kazançları Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bildirirken, denetçi raporunun halka açık bir şirketin mali tablolarıyla birlikte dosyalanması gerekir.

Ancak denetçi raporu, bir şirketin iyi bir yatırım olup olmadığına dair bir değerlendirme değildir. Ayrıca denetim raporu, şirketin dönem içindeki kazanç performansının bir analizi değildir. Bunun yerine, rapor yalnızca mali tabloların güvenilirliğinin bir ölçüsüdür.

Denetçi Raporunun Bileşenleri

  • Birinci paragraf, denetçi ve yöneticilerin sorumluluklarını belirtir.
  • İkinci paragraf, bir dizi standart muhasebe uygulamasının rehber olduğunu belirten kapsamı içerir.
  • Üçüncü paragraf denetçi görüşünü içerir.
  • Ek bir paragraf, yatırımcıyı işletmenin başka bir işlevine ilişkin ayrı bir denetimin sonuçları hakkında bilgilendirebilir. Yatırımcı, görüşünün belirtildiği üçüncü paragrafı girecektir.

Düzenlenen raporun türü, denetçinin bulgularına bağlı olacaktır. Aşağıda, şirketler için düzenlenen en yaygın rapor türleri bulunmaktadır.

Temiz veya Niteliksiz Rapor

Temiz bir rapor, şirketin mali kayıtlarının önemli yanlışlık içermediği ve belirlenen yönergelere uygun olduğu anlamına gelir. Denetimlerin çoğu, niteliksiz veya temiz görüşlerle sonuçlanır.

Nitelikli Görüş

Şartlı görüş iki durumdan birinde verilebilir: birincisi, mali tablolar yaygın olmayan önemli yanlışlıklar içeriyorsa; veya ikincisi, denetçinin görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememesi, ancak herhangi bir önemli yanlışlığın olası etkilerinin yaygın olmaması. Örneğin işletme gideri veya kâr hesabında bir hata yapılmış olabilir. Denetçiler, genellikle şirketin bunları düzeltebilmesi için sorunların mevcut olduğu belirli nedenleri ve alanları belirtir.

Olumsuz Görüş

Olumsuz görüş, denetçinin yeterli denetim kanıtı elde ettiği ve mali tablolardaki yanlışlıkların hem önemli hem de yaygın olduğu sonucuna vardığı anlamına gelir. Olumsuz bir görüş, bir şirket için olabilecek en kötü sonuçtur ve düzeltilmediği takdirde kalıcı bir etkisi ve yasal sonuçları olabilir.

Düzenleyiciler ve yatırımcılar, bir denetçinin olumsuz görüşünü takiben bir şirketin mali tablolarını reddedecektir. Ayrıca, yasa dışı faaliyet varsa, şirket görevlileri cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir.

Görüş Reddi

Görüş vermekten vazgeçme, herhangi bir nedenle denetçinin görüşüne dayanak oluşturacak yeterli denetim kanıtı elde edemediği ve varsa tespit edilmemiş yanlışlıkların mali tablolar üzerindeki olası etkilerinin hem önemli hem de yaygın olabileceği anlamına gelir. Örnekler bir denetçinin tarafsız olamadığı veya belirli finansal bilgilere erişimine izin verilmediği durumları içerebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button