Denetçi: Nedir, 4 Çeşit ve Nitelikler

Denetçi Nedir?

Denetçi, mali kayıtların doğruluğunu gözden geçirip doğrulamaya ve şirketlerin vergi kanunlarına uymasını sağlamaya yetkili kişidir. İşletmeleri dolandırıcılıktan korurlar, muhasebe yöntemlerindeki tutarsızlıklara dikkat çekerler ve bazen danışmanlık temelinde çalışarak kuruluşların operasyonel verimliliği artırmanın yollarını bulmalarına yardımcı olurlar. Denetçiler, farklı endüstrilerde çeşitli kapasitelerde çalışırlar.

Temel Çıkarımlar

  • Bir denetçinin ana görevi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uyup uymadığını belirlemektir.
  • Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tüm halka açık şirketlerin, resmi denetim prosedürlerine uygun olarak, dış denetçiler tarafından düzenli incelemeler yapmasını zorunlu kılar.
  • Şirketler için şirket içinde çalışmak üzere işe alınanlar ve bir dış denetim firması için çalışanlar da dahil olmak üzere birkaç farklı denetçi türü vardır.
  • Bir denetim raporunun nihai kararı, şartlı veya şartsız olabilir.
1:03

Denetçi

Bir Denetçiyi Anlamak

Denetçiler finansal işlemleri değerlendirir ve kuruluşların verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Nakit akışını baştan sona izlemekle ve bir kuruluşun fonlarının uygun şekilde muhasebeleştirildiğini doğrulamakla görevlidirler.

Halka açık şirketler söz konusu olduğunda, bir denetçinin ana görevi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uyup uymadığını belirlemektir. Bu gereksinimi karşılamak için denetçiler, bir işletmenin muhasebe verilerini, mali kayıtlarını ve operasyonel yönlerini inceler ve denetim izi olarak bilinen sürecin her adımı hakkında ayrıntılı notlar alır.

Tamamlandığında, denetçinin bulguları mali tablolarda önsöz olarak görünen bir raporda sunulur. Şirket yönetimine ve düzenleyici kurumlara da ayrı, özel raporlar düzenlenebilir.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tüm halka açık şirketlerin defterlerinin, resmi denetim prosedürlerine uygun olarak, harici, bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak incelenmesini talep eder. Resmi prosedürler, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) bir komitesi olan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından belirlenir.

Koşulsuz Görüş ve Sınırlı Görüş

Denetçi raporlarına genellikle şartsız bir görüş eşlik eder. Bu beyanlar, şirketin mali tablolarının muhakeme veya yorum sunmadan GAAP’a uygun olduğunu teyit eder.

Bir denetçi koşulsuz bir görüş veremediğinde, sağlanan bilgilerin kapsamının sınırlı olduğunu ve/veya denetlenmekte olan şirketin GAAP muhasebe ilkelerini sağlamadığını öne süren bir beyan olan şartlı görüş verecektir.

Denetçiler, potansiyel yatırımcılara bir şirketin mali durumunun düzenli ve doğru olduğu konusunda güvence vermenin yanı sıra, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için bir şirketin değerinin net bir resmini sunar.

Denetçi Türleri

  • İç denetçiler , kurumsal yönetişim de dahil olmak üzere finansal ve operasyonel ticari faaliyetlerin kurum içi, bağımsız ve objektif değerlendirmelerini sağlamak üzere kuruluşlar tarafından işe alınır. İşletmenin nasıl daha iyi yönetileceğine dair ipuçları da dahil olmak üzere bulgularını üst yönetime bildirirler.
  • Dış denetçiler genellikle devlet kurumlarıyla birlikte çalışırlar. Kuruluşun mali tabloları ve bunların kuruluşun mali durumunu adil ve doğru bir şekilde temsil edip etmedikleri konusunda tarafsız bir kamuoyu oluşturmakla görevlidirler.
  • Devlet denetçileri , devlet düzenlemelerine veya vergilendirmeye tabi faaliyetler yürüten devlet kurumlarının ve özel işletmelerin veya bireylerin kayıtlarını tutar ve inceler. Devlet tarafından istihdam edilen denetçiler, gelirlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak alınmasını ve harcanmasını sağlar. Zimmet ve dolandırıcılığı tespit eder, kurum muhasebe kontrollerini analiz eder ve risk yönetimini değerlendirir.
  • Adli denetçiler suç konusunda uzmanlaşmıştır ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.

Denetçi Nitelikleri

Kamu muhasebe firmaları için çalışan dış denetçiler, Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü tarafından verilen profesyonel bir sertifika olan Yeminli Mali Müşavir (CPA) lisansına ihtiyaç duyarlar. Bu sertifikaya ek olarak, bu denetçilerin ayrıca eyalet CPA sertifikası almaları gerekir. Gereksinimler değişir, ancak çoğu eyalet bir EBM ataması ve kamu muhasebesinde iki yıllık profesyonel iş deneyimi talep eder.

İç denetçiler için nitelikler daha az katıdır. Her zaman zorunlu olmasa da, iç denetçilerin CPA akreditasyonu almaları teşvik edilir. Bunun yerine, uygun deneyim ve becerilerle birlikte finans ve diğer işletme disiplinleri gibi konularda bir lisans derecesi genellikle kabul edilebilir.

Özel Hususlar

Denetçiler, rapor tarihlerinden sonra gerçekleşen işlemlerden sorumlu değildir. Ayrıca, tüm dolandırıcılık veya finansal yanlış beyan olaylarını tespit etmeleri zorunlu değildir; bu sorumluluk öncelikle bir kuruluşun yönetim ekibine aittir.

Denetimler esas olarak bir şirketin mali tablolarının “makul bir şekilde ifade edilip edilmediğini” belirlemek için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, bu, denetimlerin her zaman dolandırıcılık vakalarını tespit etmek için yeterli zemini kapsamadığı anlamına gelir. Kısacası, temiz bir denetim, bir kuruluşun muhasebesinin tamamen yönetim kurulunun üzerinde olduğunu garanti etmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button