Delilik, Siyaset ve Toplum Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Delilik, Siyaset ve Toplum Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927) adlı kitap, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde faaliyet gösteren bir akıl hastanesinin tarihini inceliyor. Toptaşı Bimarhanesi’nin kurumsal tarihini modernleşme çabası eşliğinde, siyasal ve toplumsal tarihle birlikte ele alan bu çalışma, deliliğin sosyal tarihine, tımarhane anlatılarına, deliliğin tıbbileştirilmesine, psikiyatri alanının ortaya çıkışı ve dönüşümüne odaklanıyor.

Osmanlı Devleti, 1839 yılında Tanzimat’ın ilanıyla beraber çeşitli alanlarda reform girişimlerinde bulunurken, delilik ve tımarhaneler alanında yeni bir düzen oluşturma çabası içine girer. Istanbul’un göbeğinde, Süleymaniye Bimarhanesi’nde başlayan ve sınırlı kalan ıslah çabaları, 1873 yılında patlak veren bulaşıcı bir hastalık gerekçe gösterilerek delilerin bir gece yarısı vapurla Üsküdar’a taşınmasıyla sonuçlanır. Toptaşı Bimarhanesi, 1924 yılı sonlarından itibaren Bakırköy’e taşınır ve günümüzdeki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Toptaşı Bimarhanesi’nin devamı olarak görülmektedir.

Kitap, akıl hastanesinin tarihi ve akıl hastalıklarının toplumsal ve siyasal boyutlarını incelemekte olup, tımarhane anlatılarına, deliliğin tıbbileştirilmesine ve psikiyatri alanının ortaya çıkışına odaklanmaktadır. Bu eser, delilik konusunu derinlemesine ele alarak okuyuculara farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button