Davranışsal Ekonomi Ders Notları

Davranışsal ekonomi (aynı zamanda davranışsal iktisat) psikolojik, bilişsel, duygusal, kültürel ve sosyal faktörlerin bireylerin ve kurumların kararları üzerindeki etkilerini ve bu kararların klasik iktisat teorisinin ima ettiğinden nasıl farklılaştığını inceler. Davranışsal ekonomi, öncelikle ekonomik ajanların rasyonalite sınırları ile ilgilenir. Davranışsal modeller tipik olarak psikoloji, sinirbilim ve mikroekonomik teoriden gelen görüşleri birleştirir. Davranışsal ekonomi çalışması, piyasa kararlarının nasıl alındığını ve kamu tercihini yönlendiren mekanizmaları içerir.

Referanslar

  • Lin, Tom C. W. (April 16, 2012). “A Behavioral Framework for Securities Risk”. Seattle University Law Review
  • https://scholarship.law.bu.edu/books/35/
  • https://books.google.com.tr/books?id=hk5pngEACAAJ&redir_esc=y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button