Darwinizm ve NeoDarwinizm Arasındaki Fark

Darwinizm ile neo-Darwinizm arasındaki önemli farklardan bazıları şunlardır:

Darwinizm (Doğal Seleksiyon):

1. Charles Darwin’in (1859) yeni türlerin kökenini açıklamak için ortaya koyduğu orijinal teoridir.

2. Bu teoriye göre sürekli varyasyonların birikmesi, bireylerin yeni türler oluşturmasına neden olur.

3. Varyasyonların birikimi temelinde bireylerin seçimine inanır.

4. Darwinizm izolasyona inanmaz.

5. Yeni karakterlerin kökenini açıklayabilir.

6. Darwinizm, belirli formların değişmeden kalmalarını açıklayamaz.

Neo-Darwinizm:

1. Neo-Darwinizm, eksikliklerini gidermek için orijinal Darwin teorisinin bir modifikasyonudur.

2. Sürekli varyasyonlar yerine mutasyonların yeni türlerin oluşmasına yardımcı olduğuna inanılır.

3. Varyasyonlar bireylerde değil gen havuzunda birikir.

4. Neo-Darwinizm, izolasyonu evrimin temel bir bileşeni olarak içerir.

5. Teori, yeni karakterlerin kökenini açıklayamaz.

6. Teori, milyonlarca yıl boyunca değişmeyen formların oluşumunu açıklayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button