Danışman — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın yazarı Dr. İbrahim Can’dır ve kitap finansal sürdürülebilirlik için danışmanlığın önemini vurgular. Finans konularını işletme mantığıyla ele alan yazar, teorik çalışmalar ve uygulama deneyimlerini bir araya getirmiştir.

Dr. Mahfi Eğilmez, kitabın ekonomi, işletme ve finans alanlarında ilgilenenler için faydalı olacağını belirtmektedir. Kitap, finansal yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyanlar için başvuru kaynağı olabilir.

Her işletmenin ortak amacı olan finansal başarıya ulaşmak için yönetim yetkinliği önemlidir. Kitap, finansal sürdürülebilirlik için danışmanın vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır.

Dr. İbrahim Can’ın kitabı, finans konularını teorik ve uygulamalı olarak ele almaktadır. Finansal yönetim danışmanlığı üzerine yazılmış diğer kitaplardan farklı olarak, meseleye bu açıdan yaklaşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button