Cumhuriyetin 100 Günü: İnkılabın Ayak Sesleri — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Cumhuriyetin 100 Günü: İnkılabın Ayak Sesleri adlı kitap, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya çıkışından başlayarak yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı engelleri anlatıyor. Erzurum ve Sivas Kongreleri, İstanbul’da son Osmanlı Meclisi ile TBMM’nin Meclis-i Mebusan’ın devamı olduğu konular kitapta ele alınıyor. Milli Mücadele’nin zaferinden sonra mimarların aralarındaki çatışmalara da yer veriliyor.

Kitap, Cumhuriyet’in kuruluş dönemi olan 100 günü detaylı bir şekilde ele alarak, Mustafa Kemal’in içinde yaşadığı fırtınaları ve stratejik hamlelerini inceliyor. Yıllardır süren imparatorluğun yerine genç bir cumhuriyetin doğuşunu anlatan kitap, planların aksamasından, ittifakların kayganlığına kadar pek çok detaya odaklanıyor.

Yazar Emrah Safa Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumunda liderin ve binlerce insanın çabasının ötesinde nelerin gerektiğini vurguluyor. Kitap, inkılâpların adım adım uygulanmasının zamanının geldiğini belirtiyor ve modern Türkiye’nin ortaya çıkışını harap bir ülkeden nasıl baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğini anlatıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button