Çocuk ve Ergenlere Olağanüstü Durumlarda Psikososyal Destek — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Çocuk ve Ergenlere Olağanüstü Durumlarda Psikososyal Destek” ve yazarı Kolektif’tir. İnsanlık tarihi boyunca doğal afetlerden savaşlara, şiddetten kazalara kadar pek çok olağanüstü durumla karşılaşmıştır. Son yıllarda ise bu tür olaylara maruz kalma sayısında artış gözlemlenmektedir. Ülkemizde özellikle çocuklar terör saldırıları, kaza olayları, doğal afetler ve pandemi gibi olaylara tanık olmaktadır. Bu tür olağanüstü durumlar çocukların ruh sağlığını tehdit eden ve zorlayıcı olaylardır. Bu kitap, alan uzmanlarının olağanüstü durumlarda çocuklara psikososyal destek sağlamasına yardımcı olmayı amaçlar. Kitapta olağanüstü durumlar detaylı bir şekilde ele alınarak açıklanmış ve çalışanlara kullanabilecekleri etkinlik örnekleri sunulmuştur. Kitap, çocuklar ve ergenler başta olmak üzere tüm alan uzmanlarına ve bu konulara ilgi duyanlara faydalı olmayı hedeflemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button