Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi ve yazarı Judith Butler. 1990 yılında yayımlandığında feminist kuramda ve toplumsal cinsiyet araştırmalarında çığır açan bir metin olarak kabul edilen bu kitap, queer kuramın öncü metinlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Judith Butler, cinsiyetin ne ölçüde “doğal” olduğunu sorgulayarak cinsiyetin performatif yapısına dair kışkırtıcı savını ilk defa bu kitapta ortaya koymuştur. Bu metin, birbiriyle bağlantılı pek çok tartışmayı bir arada barındırmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button