Çılgın Projelerin Ötesinde Toki, Devlet ve Sermaye — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Çılgın Projelerin Ötesinde Toki, Devlet ve Sermaye adlı kitap, Türkiye’deki konut üretiminin ekonomi-politik analizini sunuyor.

TOKİ’nin modern konut sektörünü kurma amacıyla ortaya çıkan proje, günümüz Türkiyesi’ndeki devlet ve sermaye ilişkisini gözler önüne seriyor.

Kitap, TOKİ’nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreci inceleyerek, 1980’den 2000’e kadar süren ilk dönemden 2003 sonrasındaki piyasalaştırma sürecine kadar olan değişimi ele alıyor.

Yazar Havva Ezgi Doğru, emekçi sınıflarının borçlandırılmasına öncülük eden bu neoliberal siyaset içinde, sermaye fraksiyonları arasındaki mücadeleyi de detaylı bir şekilde inceliyor.

Kitap, sadece konut sorununun ekonomi-politiğine değil, Türkiye’deki devlet rejiminin genel ekonomi-politiğini anlamak için önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button