Ceza Hukuku Genel Hükümler (Kayıhan İçel) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Ceza Hukuku Genel Hükümler (Kayıhan İçel)” ve yazarı Prof. Dr. Kayıhan İçel’dir. Kitap, tarihsel süreçte ceza hukuku, suç politikası, çağdaş ceza hukukunun evrensel ilkeleri, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gibi konuları içermektedir. Ayrıca, suç kavramına ilişkin genel bilgiler, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık, kusurluluk, suça teşebbüs, suç ortaklığı gibi konular ele alınmaktadır. Kitap aynı zamanda ceza hukukunda yaptırımların amacı, özellikleri ve dayanması gereken ilkeleri de anlatmaktadır. Türk Ceza Hukukunda yaptırımlar sistemi de kitapta yer alan konulardan biridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button