Camın İşçileri Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Camın İşçileri adlı kitap, Paşabahçe işçilerinin sınıf olma öyküsünü anlatmaktadır. Hakan Koçak, Türkiye işçi sınıfının oluşum ve değişim tarihini 150 yıllık bir perspektifle ele almaktadır. Kitap, Billur Fabrika-i Hümayun’dan başlayarak Levi-Modiano cam fabrikasına ve Paşabahçe Şişecam Fabrikası’na kadar uzanan bir hikayeyi okuyucuya sunmaktadır.

Paşabahçe’nin semtine adını veren ve işçi sınıfının hayatına damgasını vuran Şişecam Fabrikası’nın işçileri, Türkiye işçi sınıfı hareketinin tarihinde dönüm noktalarına imza atmışlardır. 1966 Grevi, bu işçilerin önemli bir direniş ve mücadele simgesi olmuştur. Kitap, işçi sınıfının farklı dönemlerde nasıl bir bilinçle ilerlediğini detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

Kitap, işçilerin tek parti dönemi, DP iktidarı, 27 Mayıs darbesi ve 1960 sonrası sol eğilim gibi süreçleri nasıl yaşadıklarını ve nasıl anlamlandırdıklarını okuyucuya aktarmaktadır. Ancak kitabın sonunda, sendikanın zayıflaması ve 2000’lerin başındaki fabrikanın kapanışı gibi acı gerçekler de yeralmaktadır. Bu deneyimlerle birlikte, kitap okuyucuda derin bir düşünce ve duygu karmaşası yaratmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button