Çağımızın Yasama ve Hukuk Bilimi Konusundaki Görevi Üzerine — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Çağımızın Yasama ve Hukuk Bilimi Konusundaki Görevi Üzerine” adlı kitap, Friedrich Carl von Savigny tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta hâkimlerin ruhu ve yetiştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Almanya’nın savaşlar sonucu hukuk öğretisinin kaybolması durumunda ortaya çıkabilecek felaketlerin düşündürücü olduğu belirtilmektedir. Savigny’nin Tarihsel Okul adı verilen yaklaşımı, modern hukukun temel kavramlarının oluşmasında etkili olmuştur. Eserin, dönemin Alman hukukçuları tarafından büyük bir tarihi öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Savigny’nin eserinin Türkçe tercümesiyle, Türkçe okuyucuyla buluşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button