Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş” adlı kitap, Doç. Dr. Sevtap Metin, Ertuğrul Uzun, Kasım Akbaş ve Melike Belkıs Aydın tarafından kaleme alındı. Kitap, okuyucuyu belli bir bakış açısının yorumladığı okulların, akımların ve felsefecilerin dünyasına davet ediyor. Orijinal metinlerin okuyucuyla buluşturulması ve yargıların gerekçelerinin gösterilmesi hedefleniyor. Alıntılarla desteklenen kitap, Türkçede bulunabilen kurucu metinlerin önemini vurguluyor. Kitap, çağdaş hukuk düşüncesine kapsamlı bir giriş sunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button