C Şirket

C Şirketler, karlarını ortaklarına temettü şeklinde dağıtmadan önce kazançları üzerinden kurumlar vergisi öderler. Bireysel hissedarlar daha sonra aldıkları temettüler üzerinden kişisel gelir vergisine tabidir. Çifte vergilendirme olumsuz bir sonuç olsa da, daha düşük bir kurumlar vergisi oranıyla şirkette kârın yeniden yatırıma dönüştürülebilmesi bir avantajdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button