Brezilya Ülke Profili ve Jeopolitiği

Resmi adıyla Brezilya Federatif Cumhuriyeti olan Brezilya, Latin Amerika’nın en büyük egemen devletidir ve kıtanın Atlantik kıyısında yer almaktadır. Federal bir cumhuriyet olan Brezilya, hem coğrafi bölge hem de toplam nüfus bakımından dünyanın en büyük beşinci ülkesidir. Dünyadaki Portekizce konuşulan en büyük ülke ve Amerika’daki tek ülkedir.

 • Jeopolitik haritadaki konumu:  Eski Avrupa sömürgesi olarak denizcilik faaliyetlerinin ve deniz kuvvetinin öne çıktığı bir yönelime sahiptir.
 • Jeopolitik denge: %70 Avrasyacı, %30 Atlantik yönelimleri.
 • Muhalifler: ABD ve NATO.
 • Ulusal çıkar alanı: Latin Amerika, Atlantik Okyanusu.
 • Etnik yapı: Beyaz (%47.73), Karışık (%43.13), Siyah (%7.61), Asyatik (%1.09), Yerli (%0.43).
 • Dini yapı: Roma Katolikleri (% 64.6), Protestanlar (% 22.2), Din Yok (%8), Spiritüalizm (%2), Diğerleri (%3.2).
 • Siyasal Sistem: Brezilya’nın politikası genel olarak Latin Amerika için tipiktir. Ülkede sol fikirler güçlüdür. Bununla birlikte Brezilya için Roma Katolikliği, Brezilya kimliğinin önemli bir parçası olduğu kadar siyasi ve sosyal yaşamın da önemli bir parçasıdır.
 • Jeoekonomi: Brezilya, bol doğal kaynaklarla karışık bir ekonomiye sahip. Brezilya ekonomisinin önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük beşinden biri olacağı tahmin ediliyor. BRICS organizasyonu üyesi olarak diğer üye devletlerle stratejik ilişkiler geliştirmektedir Brezilya’nın çeşitlendirilmiş ekonomisi tarım, sanayi ve çok çeşitli hizmetleri içerir. Ormancılık, tomruk ve balıkçılık gibi tarım ve müttefik sektörler, 2007 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın %5,1’ini oluşturmuştur. Brezilya en büyük portakal, kahve, şeker kamışı ve soya fasulyesi üreticilerinden biridir. Otomobillerden, çelikten ve petrokimyasallardan bilgisayarlara, uçaklara ve dayanıklı tüketim mallarına kadar sanayi, gayri safi yurtiçi hasılanın %30,8’ini oluşturuyordu.
 • Jeostrateji ve Ana Güvenlik Sorunları: Arjantin ile dondurulmuş çatışma. Uyuşturucu kaçakçılığı. Komşu ülkelerde Gerilla savaşları. Batı tarafından desteklenen renk devrimi olasılığı.
 • Geleneksel Yapı: Brezilyalıların %85’inden fazlası kendilerini Hıristiyan olarak ilan ediyor. Ana ve en etkili grup Roma Katolikleridir. Ülkedeki geleneksel ataerkil değerler, Avrupa’dan daha güçlüdür. Bu yapısıyla Batı destekli yapılar tarafından düzenli olarak saldırıya uğrarlar.
 • Ulusötesi Organizasyonlar: BRICS, UN, UNASUR, OAS, IAEA, IMF, DTÖ.

Jeopolitik.net

Jeopolitik.net ana editör hesabıdır. Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel, jeostratejik veri tabanını genişletmek için çalışır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu