Brezilya Hakkında Bilgiler

Resmi adıyla Brezilya Federatif Cumhuriyeti olan Brezilya, Latin Amerika’nın en büyük egemen devletidir ve kıtanın Atlantik kıyısında yer almaktadır. Federal bir cumhuriyet olan Brezilya, hem coğrafi bölge hem de toplam nüfus bakımından dünyanın en büyük beşinci ülkesidir. Dünyadaki Portekizce konuşulan en büyük ülke ve Amerika’daki tek ülkedir.

  • Jeopolitik haritadaki konumu:  Eski Avrupa sömürgesi olarak denizcilik faaliyetlerinin ve deniz kuvvetinin öne çıktığı bir yönelime sahiptir.
  • Muhalifler: ABD ve NATO.
  • Ulusal çıkar alanı: Latin Amerika, Atlantik Okyanusu.
  • Etnik yapı: Beyaz (%47.73), Karışık (%43.13), Siyah (%7.61), Asyatik (%1.09), Yerli (%0.43).
  • Dini yapı: Roma Katolikleri (% 64.6), Protestanlar (% 22.2), Din Yok (%8), Spiritüalizm (%2), Diğerleri (%3.2).
  • Jeoekonomi: Brezilya, bol doğal kaynaklarla karışık bir ekonomiye sahip. Brezilya ekonomisinin önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük beşinden biri olacağı tahmin ediliyor. BRICS organizasyonu üyesi olarak diğer üye devletlerle stratejik ilişkiler geliştirmektedir Brezilya’nın çeşitlendirilmiş ekonomisi tarım, sanayi ve çok çeşitli hizmetleri içerir. Ormancılık, tomruk ve balıkçılık gibi tarım ve müttefik sektörler, 2007 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın %5,1’ini oluşturmuştur. Brezilya en büyük portakal, kahve, şeker kamışı ve soya fasulyesi üreticilerinden biridir. Otomobillerden, çelikten ve petrokimyasallardan bilgisayarlara, uçaklara ve dayanıklı tüketim mallarına kadar sanayi, gayri safi yurtiçi hasılanın %30,8’ini oluşturuyordu.
  • Geleneksel Yapı: Brezilyalıların %85’inden fazlası kendilerini Hıristiyan olarak tanımlar. Ana ve en etkili grup Katoliklerdir. Ülkedeki geleneksel ataerkil değerler, Avrupa’dan daha güçlüdür. Bu yapısıyla Batı destekli yapılar tarafından düzenli olarak saldırıya uğrarlar.
  • Ulusötesi Organizasyonlar: BRICS, UN, UNASUR, OAS, IAEA, IMF, DTÖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button