Biyoremediasyon Nedir ve Nasıl Çalışır (Örneklerle)?

Biyoremediasyon Nedir?

Biyoremediasyon, topraktan, sudan ve diğer ortamlardan kirleticilerin, kirleticilerin ve toksinlerin uzaklaştırılmasında mikroplar ve bakteriler gibi canlı organizmaların kullanımını kullanan bir biyoteknoloji dalıdır.

Biyoremediasyon, kirlenmiş yeraltı sularını veya petrol sızıntıları gibi çevresel sorunları temizlemek için kullanılabilir.

Temel Çıkarımlar

  • Biyoremediasyon, etkilenen bölgeleri dezenfekte etmek için mikroplar ve bakteriler gibi canlı organizmaların kullanımını kullanan bir biyoteknoloji dalıdır.
  • Kirleticilerin, kirleticilerin ve toksinlerin topraktan, sudan ve diğer ortamlardan uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Biyoremediasyon, petrol sızıntılarını veya kirlenmiş yeraltı sularını temizlemek için kullanılır.
  • Biyoremediasyon, “in situ” – kontaminasyonun olduğu yerde – veya “ex situ” – sahadan uzakta yapılabilir.

Biyoremediasyon Nasıl Çalışır?

Biyoremediasyon, gıda ve enerji kaynakları için yağ, çözücüler ve böcek ilaçları gibi kirletici maddeleri kullanan belirli mikropların büyümesini teşvik etmeye dayanır. Bu mikroplar, kirletici maddeleri az miktarda suya ve ayrıca karbondioksit gibi zararsız gazlara dönüştürür.

Biyoremediasyon, doğru sıcaklık, besinler ve yiyeceklerin bir kombinasyonunu gerektirir. Bu elementlerin yokluğu kirleticilerin temizlenmesini uzatabilir. Biyoremediasyon için elverişsiz olan koşullar, melas, bitkisel yağ veya basit hava gibi çevreye “değişiklikler” eklenerek iyileştirilebilir. Bu değişiklikler, mikropların gelişmesi için koşulları optimize eder, böylece biyoremediasyon sürecinin tamamlanmasını hızlandırır.

Biyoremediasyon, kontaminasyonun kendi yerinde olan “in situ” veya bölgeden uzakta bir konum olan “ex situ” yapılabilir. İklim, mikrop aktivitesini sürdürmek için çok soğuksa veya toprak, besinlerin eşit şekilde dağılması için çok yoğunsa, ex situ biyoremediasyon gerekli olabilir. Ex situ biyoremediasyon, sürece önemli maliyetler ekleyebilecek olan toprağın yer üstünde kazılmasını ve temizlenmesini gerektirebilir.

Biyoremediasyon işleminin tamamlanması, kirlenmiş alanın boyutu, kirleticilerin konsantrasyonu, sıcaklık, toprak yoğunluğu ve biyoremediasyonun in situ veya ex situ gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gibi değişkenlere bağlı olarak birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

Biyoremediasyonun Avantajları

Biyoremediasyon, diğer temizleme yöntemlerine göre çok sayıda avantaj sunar. Yalnızca doğal süreçlere güvenerek, ekosistemlere verilen zararı en aza indirir. Biyoremediasyon genellikle yeraltı suyu ve topraktaki kirleticileri temizlemek için iyileştirmelerin ve mikropların pompalanabildiği yer altında gerçekleşir. Sonuç olarak, biyoremediasyon, diğer temizleme metodolojileri kadar yakındaki toplulukları bozmaz.

Biyoremediasyon işlemi nispeten az sayıda zararlı yan ürün oluşturur (esas olarak kirleticilerin ve kirleticilerin suya ve karbondioksit gibi zararsız gazlara dönüştürülmesi nedeniyle). Son olarak, biyoremediasyon, önemli ekipman veya işçilik gerektirmediği için çoğu temizleme yönteminden daha ucuzdur. 2018’in sonunda, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), biyoremediasyon faaliyetlerini toplam 1.507 alana getirdi.

Biyoremediasyon Örneği

1989’da Exxon Valdez petrol tankeri Alaska kıyılarında karaya oturdu; tanker yaklaşık 11 milyon galon petrol döktü. Aynı sıralarda, biyoremediasyon, petrol temizleme için geçerli bir seçenek olarak ilgi görüyordu. EPA ve Exxon Mobil Corporation (XOM) farklı bileşikleri test etmeye başladı. Biyoremediasyonun etkinliğine ilişkin ilk testler ümit verici görünüyordu.

1989 ve 1990 yılları arasında, etkilenen bölgelere 2000’den fazla uygulamada 100.000 libreden fazla gübre uygulandı. 1992’nin ortalarına gelindiğinde, temizlik tamamlanmış kabul edildi ve gübre neredeyse tüm yağ bileşiklerini bozmuştu.

Biyoremediasyon Çeşitleri Nelerdir?

Genel olarak, üç tür biyoremediasyon vardır:

  • Biyostimülasyon – Mikroplar, onları aktive eden kimyasallar veya besinler yoluyla iyileştirme sürecine başlamaları için uyarılır.
  • Biyo -büyütme – Esas olarak toprak kirliliğinin temizlenmesinde kullanılan bu işlem, etkilenen bölgenin yüzeyine bakteri ekler ve burada büyümelerine izin verilir.
  • İçsel Biyoremediasyon – Etkilenen bölgeye doğal mikrobiyomu kullanarak toksik maddeleri inert maddelere dönüştürür.

Kompostlama Bir Biyoremediasyon Biçimi midir?

Bir anlamda evet. Kompostlaştırma, gıda atıklarını içilebilir toprağa dönüştüren biyolojik bozunma olarak bilinen bir biyoremediasyon biçimi olarak görülebilir. Bu, düzenli depolama alanlarındaki yükü azaltır.

Mikormediasyon Nedir?

Mikoremediasyon, etkilenen bölgelerin dekontamine edilmesi için bakteri veya diğer mikroplardan ziyade mantarlara dayanan bir biyoremediasyon şeklidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button